Technológia biometánovej stanice

  • Nápočet energetickej bilancie

  • Množstvo surovín pre výkon blížiacemu sa výkonu BMS 1,5 MW el. energie
Surovinat/rokSušina %Vsádzka t/deňProdukcia BPVýkon potenciál
m3/tm3/deňm3/rokMJ/rok
Kukuričná sliáž20 000325521011 5504 215 75083 050 275
Maštaľný hnoj3 7502510,590945344 9256 795 022
Trávna senáž2 5003572001 400511 00010 066 700
SPOLU26 250 72,5 13 8955 071 67599 911 997

  • Modulový prepočet dosiahnutého výkonu daných surovín

  • BIOPLYN:        60-65% CH4       Ročná produkcia:    5 071 675 Nm3/rok
  • BIOMETÁN:     95% CH4             Ročná produkcia:    2 681 807 Nm3/rok


Popis technológie biometánovej stanice


 

Dopravníkový systém


 

Homogenizačný fermentor


 

Dofermentor


 

Čistenie bioplynu


 

Potrubné systémy


 

Stanica dotláčacieho zariadenia

  • V kontajneri sa nachádza celá technológia dotláčacieho zariadenia vrátane kompresorov, uzavretý systém chladenia, tlmičov pulzov, potrubných rozvodov, technológie atď. Mimo kontajnera je umiestnený chladič W1 na samostatnom ráme. Hmotnosť celej zostavy je cca 70 t.