Biotermické stanice


Biotermická stanica je komplex stavieb, ktoré spájajú všetky príbuzné aktivity (materiálové a energetické toky) pričom sa vzájomne dopĺňajú a ich cieľom je výroba elektrickej energie a tepla.

 •  Biotermické elektrárne od spoločnosti Rudos, kombinujú v sebe najmodernejšie technológie a najnovšie poznatky v oblasti spracovania odpadov zo skládok, priemyselnej produkcie, ale aj zo živočíšnej alebo rastlinnej výroby. Spoločnosť RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. vyvinula v tejto oblasti komplexné celky ktoré pracujú na dvoch principiálnych bázach:
 • Výroba elektriny a tepla

 • Výroba elektrickej energie a tepla pomocou splyňovania
 • Výroba elektrickej energie a tepla pomocou pyrolýzy

nameKatalóg Biotermické stanice

Čo ponúka spoločnosť RUDOS?

 • Kompletné riešenie biotermickej stanice na kľúč...

 • Poradenstvo

 • tvorba realizačných štúdií
 • energetický audit
 • Plánovanie

 • projektová činnosť
 • inižiniering
 • pomocpri získavaní finančných prostriedkov z európskej únie
 • Realizácia

 • dodávka stavebnej a technologickej časti
 • uvedenie do prevádzky
 • odborné skúšky
 • Prevádzkovanie

 • monitoring
 • zabezpečenie servisu