Biofiltre


Odstraňovanie zápachu skládkového plynu je riešené dezodorizačným filtrom. Deodorizačný filter je nadzemná obdĺžniková nádrž, plášť je tvorený z PP stenových prvkov. 

  • Je zakrytý oblúkovitou odnímateľnou strechou z PP dosiek, ktoré odolávajú UV žiareniu. Zvislé steny a klenuté strecha sú izolované 100 mm minerálnou plsťou a opláštené hliníkovým plechom. Vo vnútri nádrže je nosný rošt, na ktorom je vrstva aktívnej organickej náplne skladajúcej sa z rašeliny, kompostu, borky, vápenca, sprievodných výživových prvkov a zmiešanej kultúry baktérií. Pod strechou sú inštalované vlhčiace trysky na vlhčenie substrátu.