Horáky

Zariadenie na bezpečnú likvidáciu prebytočných plynov (bioplyn, zemný plyn, syn gas, pocesné plyny) pozostáva z vlastného horáka a rozvádzača, v ktorom je umiestnená horáková automatika.

 • Je  možné ho použiť na spálenie prebytočného plynu alebo bioplyn na ČOV, bioplynových staniciach, odplynení geotermálnych vrtov atď.
 • Ľahko manipulovateľný, rýchla montáž a jednoduchá obsluha
 • Možnosť pripojiť na nadradený riadiaci systém
 • Riadiaca automatika je  súčasťou zariadenia
 • Servis do 24 hod. v záručnej dobe
 • Osvedčenie TÜV Slovakia evidenč. číslo 0764-2/20/07/AW/OS/G
 • Typy horákov podla výkonu: R.50, R.100, R.250, R.300, R.400,
  R.500, R.750, R.1000
 • Horáky na biopalivá - alternatívne zdroje energie využitie

 • Využitie alternatívnych zdrojov energie v sebe dnes skrýva veľký potenciál. Biopalivá sú prírodné palivá organického pôvodu, ktoré predstavujú alternatívu k tradičným fosílnym palivám. Skupenstve biopalív môže byť plynné (bioplyn), kvapalné (bionafta, rastlinný olej, etanol) aj pevné (drevo, drevotrieska, pelety)
nameHoráky zvyškového plynu