Lagúny pre močovku


 • Zemná lagúna

 • Možnosti použitia na bioplynových staniciach ako koncový sklad po odseparovaní, ako nádrž požiarnej vody, jazierko atď.
 • Kontrolný systém priesakov
 • Kvalitný materiál - certifikovaný
 • Rýchla inštalácia
 • Nízke emisie
 • Nižšie nadobúdacie investície
 • Dlhá životnosť
 • Charakteristiky zariadenia

 • Zemná lagúna sa skladá z troch vrstiev z polyetylénového materiálu (izolačný pás LDPE hr.2mm+detekčná tkanina PP+izolačný pás LDPE hr.8mm) uloženého vo viacerých vrstvách. Môže byť otvorená alebo prekrytá plávajúcim stropom. Plávajúci strop znižuje emisie uvolňujúce sa do ovzdušia a znižuje množstvo zrážok v substráte a navyšovanie objemu substrátu. Lagúna má všetky potrebné certifikáty na ochranu podzemných vôd pre Európsku úniu. Tvar lagúny je tvorený zemnými prácami – výkopmi a násypmi. Založenie lagúny do terénu je závislé od výšky spodnej vody. Lagúna má vlastný detekčný  systém na priesaky.
 • Lagúna môže byť dovybavená podľa úložného substrátu lávkami s miešadlami, ktoré zabraňujú usadeninám. Pri menších lagúna sa využívajú pojazdné traktorové miešadlá pri otvorených lagúnach.