Odlučovač kondenzátu

 • Je zariadenie určené k odvádzaniu kondenzátu, vznikajúceho v potrubí pri kondenzovaní plynu na studených stenách, čím zabraňuje jeho zavodneniu.
 • Odlučovač jekonštruovaný v zmysle normy STN EN 1775 pre plynové médium pri maximálnom pretlaku 2,5 kPa (pre typ R.OV/P)alebo  5 kPa ( pre typ R.OMa R.OK-N-DN)
 • Stála vodná hladina zabezpečuje plynotesnosť medzi oboma časťami odlučovača. Výška hladiny je snímaná plavákom a je ako ukazovateľ stavu naplnenia slúži stupnica
 • Zariadenia sú vyrobené podľa: STN EN 15 001-1, ČSN 75 6415, STN EN 1775:2008, 124/2006,508/2009; 264/1999, STN EN 13 0020, STN EN 38 6405
 • Odlučovač ponúkame v prevedení v nerezovom(nadzemný rozvod) a plastovom (podzemný rozvod): 
  -        BP_R.OM
  -        R.OV_P
  -        R.OK-N-DN
nameOdlučovače kondenzátu
nameKondensatableiter - Deutch