Plynojemy

Plynojem slúži na uskladnenie bioplynu, zemného plynu alebo ostatných procesných plynov. Pozostáva z troch membrán vonkajšej ochrannej, podlahovej a vnútornej ako plynový priestor. Tlak plynu je udržiavaný pomocou vzduchu, ktorý je vháňaný medzi membrány vzduchovým ventilátorom. Vháňaný vzduch má dve funkcie: prvá udržiava pretlak plynu a druhá udržiava stály tvar vonkajšej membrány, to vytvára ochranu proti poveternostným vplyvom. Prívod a dovod plynu je zabetónovaný do základu, v ktorom je ukotvený aj kotevný rám pre plynojem. Plynojem je vybavený poistnými armatúrami...


Dvojmembránový 3/4 guľový plynojem
 

Dvojmembránový 3/4 guľový plynojem

  • Možnosti použitia na ČOV, bioplynových staniciach priemyselných ako aj poľnohospodárskych Charakteristiky zariadenia: Plynojem pozostáva z troch membrán vonkajšej ochrannej, podlahovej a vnútornej ako plynový priestor. Tlak plynu je udržiavaný pomocou vzduchu, ktorý je vháňaný medzi membrány vzduchovým ventilátorom. Vháňaný vzduch má dve funkcie: prvá udržiava pretlak plynu a druhá udržiava stály tvar vonkajšej membrány, čo vytvára ochranu proti poveternostným vplyvom (sneh a vietor). Prívod a odvod plynu je zabetónovaný do základu, v ktorom je ukotvený aj kotevný rám pre plynojem. Plynojem je vybavený poistnými armatúrami na plynovej ako aj na vzduchovej časti. Meranie hladiny naplnenia plynojemu je zabezpečení pomocou ultrazvukového snímač, ktorý je umiestnený vo vnútri plynojemu na vonkajšej membráne, na vrchnej strane. • Veľké objemy • Vhodné do všetkých poveternostných podmienok • Nízka obstarávacia cena v porovnaní s oceľovým zásobníkom ako aj nižšie náklady na údržbu • Rýchla inštalácia • Presné meranie stavu plynojemu • Dlhá životnosť • Nie sú nutné veľké stavebné úpravy na osadenie – betónový základ • Servis do 24 hod. v záručnej dobe


Dvojmembránový nasadený plynojem
 

Dvojmembránový nasadený plynojem

  • Možnosti použitia na ČOV, bioplynových staniciach priemyselných ako aj poľnohospodárskych • Veľké objemy • Vhodné do všetkých poveternostných podmienok • Rýchla inštalácia • Presné meranie stavu plynojemu • Dlhá životnosť • Možné nasadiť na jestvujúce betónové ako aj oceľové, kruhové alebo štvorcové nádrže • Servis do 24 hod. v záručnej dobe Charakteristiky zariadenia: Nasadený plynojem pozostáva z dvoch membrán vonkajšej ochrannej a vnútornej, ktorá uzatvára plynový priestor nádrže. Tlak plynu je udržiavaný pomocou vzduchu, ktorý je vháňaný medzi membrány vzduchovým ventilátorom. Vháňaný vzduch má dve funkcie: prvá udržiava pretlak plynu a druhá udržiava stály tvar vonkajšej membrány, čo vytvára ochranu proti poveternostným vplyvom (sneh a vietor). Odvod plynu je osadený v stene nádrže. Kotvenie plynojemu je závislé od druhu materiálu nádrže. Vnútorná membrána je chránená proti spadnutiu do substrátu pomocou nosných pásov natiahnutých pod spodnou – plynovou membránou. Plynojem je vybavený poistnými armatúrami na plynovej ako aj na vzduchovej časti. Meranie hladiny naplnenia plynojemu je zabezpečení pomocou ultrazvukového snímač, ktorý je umiestnený vo vnútri plynojemu na vonkajšej membráne, na vrchnej strane. Vonkajšia membrána má kontrolný otvor s priehľadného materiálu. Pri viacerých nasadených plynojemoch v rámci jednej stavby, je tento systém kombinovateľný s jednoduchším systémom – jednomebránová strecha (plynojem), čo značne šetrí financie.


Plynová membrána
 

Plynová membrána

  • Možnosti použitia na ČOV • Využitie na repasáciu starých suchých oceľových plynojemov • Rýchla inštalácia • Dlhá životnosť • Nie sú nutné veľké stavebné úpravy na osadenie – úchytný prstenec • Servis do 24 hod. v záručnej dobe Charakteristiky zariadenia: Plynové membrány sa používajú rôznych strihov a tvarov pre rôzne špeciálne inštalácie. Je možné membrány prispôsobiť všetkým priemerom nádrží a uchytným systémom. Príklad použitia: opačne zaťažená jednoduchá membrána uchytená do železnej nádrže – suché plynojemy na ČOV.


Plynový vak
 

Plynový vak

  • Možnosti použitia na ČOV, bioplynových staniciach priemyselných ako aj poľnohospodárskych • Využitie ako vyrovnávacie plynojemy • Objemy podľa želania zákazníka • Nižšia obstarávacia cena v porovnaní s nasadenými plynojemami • Rýchla inštalácia • Možné umiestniť do kontajnera až do objemu 95m3, alebo aj samostatne stojaci na spevnenom podklade do neobmedzenej veľkosti • Možné využiť staré veže oceľových plynojemov a repasovať ich novou plynotesnou membránou - vakom • Dlhá životnosť • Nie sú nutné veľké stavebné úpravy na osadenie – stropný úchyt • Beztlakové prevedenie alebo minimálny tlak, stála plynotesnosť • Servis do 24 hod. v záručnej dobe Charakteristiky zariadenia: Plynové vaky je možné vyrobiť podľa priania zákazníka. Tvar môže byť valcový, polguľa alebo štvorhran. Valcové vaky sa používajú ležato v budovách alebo prístreškoch alebo sú zavesené vo vertikálnych oceľových alebo betónových vežiach. Plnenie a vyprázdňovanie beztlakového vaku je často riešené cez prírubové spoje predpripravené vo výrobe podľa priania a potrieb zákazníka. Stav naplnenia vaku je možné merať pomocou ultrazvukového merača alebo pomocou mechanického meracieho zariadenia. Vak musí byť uchytení k externej konštrukcii.