Separátory


Separácia zabezpečuje rozdelenie tuhej časti roztoku od tekutej, kde tuhá frakcia podľa druhu látky sa využije na krmenie hosp. zvierat, môže slúžiť ako komponent do navážky BPS resp. na kompostovanie a následne ako podstielka. 

  • Tekuté frakcie pri doržení kritérie EU sa dlhodobo skladuje a v určenej dobe sa aplikuje na strnisko, ornú pôdu, lúky a pestviny. Na aplikáciu tekutej frakcie sa využívajú tzv. štandartné systémy, kde tekutý "fugát" sa vyváža v cisternách na plochy určené a aplikuje sa na pôdu s rôznymi aplikátormi. Pritom dochádza k veľkému počtu prejazdov na pôdu, dochádza - aj napriek nízkotlakým batonovým pneumatikám - zhustenie ornice tj. zničenie pôdnej štruktúry.
  • Separátory sú vyhotovené z antikoróznej ocele. 
 
separátor