Sušiareň RUDOS

 • Opis procesu sušenia

 • Vstupná surovina, po spracovaní v separačnej linke, je pomocou dopravníka umiestnená v zásobníku pred sušiarňou
 • Samotný systém sušenia spočíva v plynulom sušení v rotačnom bubne za prítomnosti regulovaného toku spalín.
 • Z výstupu sušiarne je sušiace prostredie s odparenou vlhkosťou odsávanéa dopravované cez odlučovacie zariadenie do zásobníka.
 • Dopravu sušiaceho prostredia zaisťuje radiálny ventilátor osadený za odlučovacím zariadením
 • Vysušený materiál sa ďalej spracováva na samostatnej peletovacej alebobriketovacej linke

 • Vstupné suroviny 

 • vlhká drevná štiepka
 • vlhký separát

Technologické zapojenie pre sušenie separátu


 

Sušiareň "RSR"

 • Zakladný princíp spočíva vo využívaní odpadového tepla zo spalín kogeneračnej jednotky na vysušenie separátu z bioplynovej stanice pre jeho ďalšie spracovanie na granulované peletky, ktoré sú konečným výrobkom ako palivo, alebo hnojivo.
 • Je konštruovaná ako pomalobežný,otáčajúci sa bubon s prepážkami, ktoré zabezpečujú pomocou vháňaného horúceho vzduchu, pri meniacom sa prietoku a teploty, optimálne vysušenie vstupnej suroviny.

 

Kogeneračná jednotka

 • Kogeneračná jednotka spaľovaním bioplynu produkuje spaliny o teplote 498°C, ktoré sa pri vynechaní spalinového výmenníka následne dopravujú do Rotačnej sušiarne separátu, kde dochádza k využitiu ich tepla na vysušenie separátu.

 

Cyklón a odsávací ventilátor

 • Zariadenie slúži na odlúčenie zbytkového separátu, ktorý je strhnutý spalinami pri procese sušenia.
 • Odsávací ventilátor osadený za cyklónom zabezpečuje kinetickú silu pre dopravovanie spalín od kogeneračnej jednotky cez rotačnú sušiareň, cyklón až ku výstupu do ovzdušia.