Služby /Alternatívne zdroje energie/

Vďaka bohatým skúsenostiam a realizovaným zákazkám môžeme ponúknuť komplex montážnych služieb tak aby ste nemuseli nad ničím rozmýšľať. Na svetovej úrovni, včas a na mieru.  • Spoločnosť RUDOS Ružomberok s.r.o. Vám ponúka:

  • analýza skutkového stavu
  • návrh riešenia a projektové štúdie
  • projekčné práce
  • pomoc pri získavaní finančných prostriedkov z fondov EÚ
  • dodávka bioplynovej stanice na mieru
  • biologický servis
  • uvedenie do prevádzky
  • spracovanie prevádzkových predpisov
  • profylaktické prehliadky