Využitie odpadového tepla z BPS

Sušenie separátu a drevnej štiepky a ich následné spracovanie na výrobu peliet  a brikiet na vykurovanie alebo prípadné hnojivo sa ukazuje ako nová a efektívna alternatíva využitia odpadového tepla z bioplynových staníc.


Energetický potenciál odpadového tepla

 • Teplo zo spalín je nevyužitý energetický potenciál, ktorý sa dá ďalej využívať pre sušenie drevnej štiepky a  tuhej frakcie vyhnitého substrátu z bioplynovej stanice pomocou rotačnej sušiarne Rudos  - "RSR"

Čo ponúka spoločnosť RUDOS?

 • Spoločnosť RUDOS navrhla a vyvinula sušiareň RSR na separát ako vedľajší samostatne fungujúci technologický celok s využívaním odpadov z bioplynovej stanice a zároveň ponúka komplexné riešenie na kľúč...

 • Poradenstvo

 • tvorba realizačných štúdií
 • energetický audit
 • Plánovanie

 • projektová činnosť
 • inižiniering
 • pomocpri získavaní finančných prostriedkov z európskej únie
 • Realizácia

 • dodávka stavebnej a technologickej časti
 • uvedenie do prevádzky
 • odborné skúšky
 • Prevádzkovanie

 • monitoring
 • zabezpečenie servisu