Peletizačná linka


Popis peletovacej linky

  • Pomocou nakladača sa vstupná surovina dopraví na rozdružovací stôl. Tu je rozdružená a predrezaná na veľkosť frakcií 1-13 cm. Takto upravená surovina je pneumatickou cestou dopravovaná do rezačky, kde je materiál rozdrvený na optimálne veľkosti pre granulovanie, ktoré je možné regulovať druhom použitého sitá. Odtiaľ je vzniknutá rezanka dopravovaná do zásobníka – dávkovača, z ktorého je potom riadene dávkovaná. Dávkovací šnek a pásový dopravník si materiál v požadovanom množstve dopraví do granulátora, kde sa za vysokého tlaku lisujú granule.
  • Dopravnými pásmi sú granule prepravované od granulátora do chladiča a potom ďalej k uskladneniu a odvozu.
    Linka je vybavená hlavnou filtračnou jednotkou a samostatným odsávaním z chladiča granulí vrátane filtrácie.