Sušenie

 • Opis procesu sušenia

 • Vstupná surovina, po spracovaní v separačnej linke, je pomocou dopravníka umiestnená v zásobníku pred sušiarňou
 • Samotný systém sušenia spočíva v plynulom sušení v rotačnom bubne za prítomnosti regulovaného toku spalín.
 • Z výstupu sušiarne je sušiace prostredie s odparenou vlhkosťou odsávanéa dopravované cez odlučovacie zariadenie do zásobníka.
 • Dopravu sušiaceho prostredia zaisťuje radiálny ventilátor osadený za odlučovacím zariadením
 • Vysušený materiál sa ďalej spracováva na samostatnej peletovacej alebobriketovacej linke

 • Vstupné suroviny 

 • vlhká drevná štiepka
 • vlhký separát

 • Výstupné produkty

 • vysušená drevná štiepka
 • vysušený separát

 • Granulometria vysušeného separátu:

 • 0- 3 mm 240 g = 60 váhových %
 • 3-10 mm 135 g = 33,75 váhových %
 • nad 10 mm 25 g = 6,25 váhových %