HYDRO-EKO SYSTÉMY

  ..."prinášame riešenia, prinášame budúcnosť"

"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi." 

  • Leonardo da Vinci
  • Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Voda nás teda sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť.
  • Avšak naša dlhoročná skúsenosť v obore nás naučila že každá kvapka čistej vody má pre náš život a prírodu veľký význam.
  • Naša spoločnosť sa stáva lídrom na trhu v oblasti vodohospodárstva o čom svedčia čísla aj naše referencie. Ponúkame našim stálym, ale aj novým zákazníkom okrem našich pätnásť ročných skúseností s čistením vôd odborné poradenstvo, projekciu na kľúč, samotnú dodávku a montáž technológie ako aj záručný a pozáručný servis.
  • Spolupracujeme s najväčšími svetovými spoločnosťami, používame najmodernejšie technológie a spojením kvality a profesionality nášho tímu odborníkov dosiahneme vždy pre zákazníka čo najekonomickejšie a najlepšie riešenia - riešenia na mieru.
  • Voda sa pomaly stáva nedostatkovým prírodným zdrojom. Narastajúci objem znečistených vôd z priemyselnej výroby alebo komunálneho spracovania, opakovane spôsobujú toxicitu našich vodných tokov.
  • Spoločnosť RUDOS Ružomberok, s.r.o. sa od svojho vzniku intenzívne zaoberá riešením tohto problému. Dlhoročné skúsenosti a prax v oblasti úpravy, filtrácie a čistenia priemyslových vôd a spracovanie kalov, nás oprávňujú riešiť a komplexne realizovať projekty vo všetkých priemyselných a komunálnych odvetviach. Ponúkame konzultácie a návrhy, projektovú činnosť, výrobu, dodávku, montáž, servis.
  • Obnoviteľné zdroje energie (OZE) a alternatívne zdroje energie predstavujú najväčší potenciál pre výrobu elektrickej energie a tepla s investičnými nákladmi so zaujímavou dobou návratnosti. Radi vám v týchto oblastiach poskytneme odborné poradenstvo, prípadne navrhneme optimálne riešenia v oblasti zníženia nákladov za energie a zníženie spotreby pitnej vody.


nameKatalóg Hydro-eko systémy
979,52 kB