Biologické čistenie odpadových vôd

Biologické čistenie odpadových vôd je poslednou fázou pri čistení; splaškových vôd, vôd poľnohospodárskych závodov, čistenie alebo dočisťovanie odpadových vôd priemyselných závodov, ktoré vypúšťa vodu s rozpustenými alebo jemne rozptýlenými organickými látkami.


 • Čerpacie a prečerpávacie stanice na splaškové vody 

 • Montáž, profylaxia, rekonštrukcia a dodávka technológie
 • Odstredivé čerpadlá
 • Závitové čerpadlá
 • Zvyšovacie automatické stanice
 • Proti rázové ochrany
 • Zachytávanie olejov a ropných látok

 • Lapače piesku
 • vertikálne
 • horizontálne
 • Usadzovanie - kompletné strojné vybavenie usdzovacích nádrží

 • kruhových
  - montáž
  - rekonštrukcia
 • obdĺžnikových
  - intenzifikácia procesov aplikáciou lamelových vostávb
  - odsávanie kalu
 • Prevzdušňovacie systémy

 • Rotsové dúchadlá 1,5 až 250 kW
 • Rotsové ponorné dúchadlá
 • Dúchadlá s postranným kanálom
 • Membránové a piestikové dúchadlá
 • Jemnobulinkový prevzdušňovací systém
 • Tlakové rozvody – prevedenie AISI 304, oceľ, plast
 • Kalové hospodárstvo

 • Zahusťovanie kalov
 • Úprava kalu - flokulácia
 • Odvodnenie
  - Filtračné kalolisy
  - Závitovkový odvodňovač
  - Odstredivky
 • hygienizácia
 • Vyrábame a dodávame komplexné technológie pre čističky odpadových vôd a úpravne vôd, vodné a kalové hospodárstvo.
 
 • Biologické čistenie odpadových vôd 

 • Slúži na odstránenie znečisťujúcich látok, ktoré sú rozpustené alebo rozptýlené v odpadových vodách tak, že nie sú schopné sedimentácie. Princípom je biologická kultúra mikroorganizmov, ktoré tieto látky z vody, v rámci svojich životných procesov, získava ako stavebné látky a zdroj energie a ktorá je od vyčistenej odpadovej vody oddeliteľná jednoduchým fyzikálnym postupom.
 • Čistenie odpadových vôd je moderný, ekologický a finančne najvýhodnejší spôsob likvidácie odpadových vôd.