Plynové hospodárstvo


Bioplyn je súčasťou obnoviteľných zdrojov energie. Jeho dostupnosť je relatívne dobrá, nakoľko ho produkuje náš domáci priemysel – poľnohospodárstvo, potravinársky a biologický priemysel. Súčasťou bioplynového hospodárstva sú technologické zariadenia na spracovanie, uskladnenie a využitie bioplynu ako aj zariadenia, v ktorých sa bioplyn produkuje.

 • Plynojemy

 • Plynojem slúži na uskladnenie bioplynu, zemného plynu alebo ostatných procesných plynov.
 • Plynové hospodárstvo

 • kompletné zariadenie plynového hospodárstva
 • dvojmembránové plynojemy v rôznych prevedeniach
 •  plynové vaky a zásobníky
 • strojovne plynojemov
 • zariadenie na sušenie a úpravu bioplynu
 • prostriedky pre zachytávanie, čerpanie a potrubnú dopravu bioplynu
 • zariadenie pre spaľovanie bioplynu
 
 • Vyrobený bioplyn z anaeróbnej stabilizácie surového a biologického kalu je výborným energetickým nosičom, ktorý je možné premieňať na mechanickú, alebo tepelnú prácu s využitím kogeneračných jednotiek, prípadne vykurovacích kotlov.

 
 • Plynojem na zachytávanie bioplynu

 •  Bioplyn sa využíva pre vykurovanie aj výrobu elektrickej energie

Dvojmembránový ¾ guľový plynojem

 • Možnosti použitia na ČOV, bioplynových staniciach priemyselných ako aj poľnohospodárskych
 • Veľké objemy
 • Vhodné do všetkých poveternostných podmienok
 • Nízka obstarávacia cena v porovnaní s oceľovým zásobníkom ako aj nižšie náklady na údržbu
 • Rýchla inštalácia
 • Presné meranie stavu plynojemu
 • Dlhá životnosť
 • Nie sú nutné veľké stavebné úpravy na osadenie – betónový základ


 

Dvojmembránový nasedený plynojem

 • Možnosti použitia na ČOV, bioplynových staniciach priemyselných ako aj poľnohospodárskych
 • Veľké objemy
 • Vhodné do všetkých poveternostných podmienok
 • Rýchla inštalácia
 • Presné meranie stavu plynojemu
 • Dlhá životnosť
 • Možné nasadiť na jestvujúce betónové ako aj oceľové, kruhové alebo štvorcové nádrže
 • Servis do 24 hod. v záručnej dobe


 

Plynová membrána

 • Plynové membrány sa používajú rôznych vyhotoveniach a tvarov pre rôzne špeciálne inštalácie. Je možné plynové membrány prispôsobiť všetkým priemerom nádrží a uchytným systémom. Príklad použitia: opačne zaťažená jednoduchá membrána uchytená do železnej nádrže – suché plynojemy na ČOV


 

Plynový vak

 • Plynové vaky je možné vyrobiť podľa priania zákazníka. Tvar môže byť valcový alebo štvorhran. Valcové vaky sa používajú ležato v budovách alebo prístreškoch alebo sú zavesené vo vertikálnych oceľových alebo betónových vežiach. Plnenie a vyprázdňovanie beztlakového vaku je často riešené cez prírubové spoje predpripravené vo výrobe podľa priania a potrieb zákazníka. Stav naplnenia vaku je možné merať pomocou ultrazvukového merača alebo pomocou mechanického meracieho zariadenia. Vak musí byť uchytení k externej konštrukcii.


 

Stanica zvyšovania tlaku plynu

 • Zariadenie pozostáva z kontajneru, v ktorom je umiestnená dúchareň. Celé zariadenie má vlastný riadiaci systém.
 • Možnosť použitia na zvyšovanie tlaku plynu alebo bioplyn na ČOV, bioplynových staniciach, odplynení geotermálnych vrtov atď.
 • Ľahko manipulovateľná, rýchla montáž a jednoduchá obsluha
 • Vlastný riadiaci systém
 • Možnosť pripojiť na nadradený riadiaci systém
 • Možnosť aplikácie rôznych výkonových radov dúchadiel podľa požiadaviek zákazníka
 • Servis do 24 hod. v záručnej dobe


 

Horák zvyškového plynu

 • Zariadenie pozostáva z vlastného horáka a rozvádzača, v ktorom je umiestnená horáková automatika.
 • Možnosť použitia na spálenie prebytočného plynu, alebo bioplyn na ČOV, bioplynových staniciach,odplynení geotermálnych vrtov atď.
 • Ľahko manipulovateľný, rýchla montáž a jednoduchá obsluha
 • Nutné pripojiť na nadradený riadiaci systém
 • Riadiaca automatiky súčasť zariadenia
 • Servis do 24 hod. v záručnej dobe
 • Osvedčenie TÜV Slovakia
 • evidenčné číslo
 • 0764-2/20/07/AW/OS/G


 

Strojovňa plynojemu

 • Zariadenie pozostáva z kontajneru, v ktorom sú umiestnené kvapalinové uzávery, ktoré zároveň slúžia ako automatické odkvapkávače, odkalovače a kvapalinové poistky. Do kontajnera je nutné priviesť prípojku vody a elektriky.


 

Integrovaná stanica zvyšovania tlaku plynu

 • Zariadenie pozostáva z kontajneru, v ktorom je umiestnený plynojem a dúchareň. Každé zariadenie je v samostatnej miestnosti plynotesne oddelené. Celé zariadenie má vlastný riadiaci systém. Zariadenie je zkonštruované a dodané ako plug&play, stačí ho len osadiť, pripojiť a je pripravené na prevádzku. Po uvedení zariadenia do prevádzky je nutné robiť pravidelnú kontrolu a údržbu hlavných funkčných prvkov.