Dvojmembránový ¾ guľový plynojem


  • Možnosti použitia na ČOV, v bioplynových staniciach, v priemyselnej a poľnohospodárskej sfére
  • Veľké objemy
  • Vhodné do všetkých poveternostných podmienok
  • Nízka obstarávacia cena v porovnaní s oceľovým zásobníkom ako aj nižšie náklady na údržbu
  • Rýchla inštalácia
  • Presné meranie stavu plynojemu
  • Dlhá životnosť
  • Nie sú nutné veľké stavebné úpravy na osadenie – betónový základ
  •  
  • Servis v záručnej dobe poskytujeme do 24 hod.