Dvojmembránový nasedený plynojem


  • Možnosti použitia na ČOV, bioplynovýchv  staniciach, v priemyselnej aj poľnohospodárskej sfére
  • Veľké objemy
  • Vhodné do všetkých poveternostných podmienok
  • Rýchla inštalácia
  • Presné meranie stavu plynojemu
  • Dlhá životnosť
  • Možné nasadiť na jestvujúce betónové ako aj oceľové, kruhové alebo štvorcové nádrže
  • Servis do 24 hod. v záručnej dobe