Horák zvyskového plynu


  • Zariadenie pozostáva z vlastného horáka a rozvádzača, v ktorom je umiestnená horáková automatika.
  • Možnosť použitia na spálenie prebytočného plynu, alebo bioplyn na ČOV, bioplynových staniciach,odplynení geotermálnych vrtov atď.
  • Ľahko manipulovateľný, rýchla montáž a jednoduchá obsluha
  • Nutné pripojiť na nadradený riadiaci systém
  • Riadiaca automatiky súčasť zariadenia
  • Servis do 24 hod. v záručnej dobe
  • Osvedčenie TÜV Slovakia evidenčné číslo 0764-2/20/07/AW/OS/G