Kontajnerový plynojem


  • Zariadenie pozostáva s kontajneru, v ktorom je umiestnený plynojem, pretlakovej klapky, pretlakového kompresoru, kvapalinovej poistky, mechanickej poistky, UV sondy s vyhodnocovacou jednotkou a uzatváracie armatúry na vstupe a výstupe DN100.
  • Možnosť použitia ako vyrovnávací plynojem plynu alebo bioplyn na ČOV, bioplynových staniciach, odplynení geotermálnych vrtov atď.
  • Kombináciou viacerých kontajnerov je možné vytvoriť aj zásobný plynojem väčšieho objemu
  • Ľahko manipulovateľná, rýchla montáž a jednoduchá obsluha
  • Nutné pripojiť na nadradený riadiaci systém
  • Vlastný rozvádzač
  • Na požiadanie možné doplniť UV sondu podľa priania (typ výrobca) 
    – štandardne sa montuje UV sonda fy. MILLTRONICS (SIEMENS) XPS 10 s vyhodnocovacou jednotkou MULTIRANGER 100
  • Servis do 24 hod. v záručnej dobe