Plynová membrána


  • Plynové membrány sa používajú rôznych vyhotoveniach a tvaroch pre rôzne špeciálne inštalácie.  Je možné  membrány  prispôsobiť všetkým  priemerom nádrží a uchytným systémom. Príklad použitia: opačne zaťažená jednoduchá membrána uchytená do železnej nádrže – suché plynojemy na ČOV
  • Použitie na ČOV
  • Využitie na repasáciu starých suchých oceľových plynojemov
  • Rýchla inštalácia
  • Dlhá životnosť
  • Jednoduché stavebné úpravy na osadenie – úchytný prstenec
  • Servis do 24 hod. v záručnej dobe