Stanica zvyšovania tlaku plynu


  • Zariadenie pozostáva s kontajneru, v ktorom je umiestnená dúchareň. Celé zariadenie má vlastný riadiaci systém. 
  • Možnosť použitia na zvyšovanie tlaku plynu alebo bioplyn na ČOV, bioplynových staniciach, odplynení geotermálnych vrtov atď.
  • Ľahko manipulovateľná, rýchla montáž a jednoduchá obsluha
  • Vlastný riadiaci systém
  • Možnosť pripojiť na nadradený riadiaci systém
  • Možnosť aplikácie rôznych výkonových radov dúchadiel podľa požiadaviek zákazníka
  • Servis do 24 hod. v záručnej dobe