Strojovňa plynojemu


  • Zariadenie pozostáva s kontajneru, v ktorom sú umiestnené kvapalinové uzávery, ktoré zároveň slúžia ako automatické odkvapkávače, odkalovače a kvapalinové poistky. Do kontajnera je nutné priviesť prípojku vody a elektriky.
  • Možnosť použitia pre samostatne stojace fóliové plynojemy ako aj pre nasadené plynojemy a vyhnívacie veže plynu alebo bioplyn na ČOV,bioplynových staniciach atď.
  • Ľahko manipulovateľná, rýchla montáž a jednoduchá obsluha
  • Vlastný riadiaci systém s výstupmi pre nadradený riadiaci systém
  • Vlastný rozvádzač
  • Kontajner je zateplený a vykurovaný
  • Nie sú nutné veľké stavebné úpravy na osadenie – len spevnená plocha alebo podporná konštrukcia
  • Servis do 24 hod. v záručnej dobe