Úprava vody

Úpravne vody sú plne automatizované, počítačom vybavená prevádzka umožňuje riadenie prevádzky, archiváciu potrebných dát a informácií.


 • Úprava vody

 • Ponúkame riešenia v oblasti úpravy pitných a procesných (technologických) vôd a v oblasti čistenia odpadových, komunálnych a priemyselných vôd.
 • Ponúkame

 • riešenia problémov so zásobovaním pitnou vodou 
  - v mimoriadnych situáciách
  - pre malé usadlosti
 • dodávka mobilných úpravní vody na kľúč
  - modulových s výkonom do 1 m3/h
  - kontajnerových s výkonom od 3 m3/h

 • Zabezpečujeme

 • Projekčné a technologické práce
 • Výroba a montáž kontajnerových úpravní vody
 • Záručný a pozáručný servis

 • Úprava povrchovej vody na vodu pitnú 

 • povrchové vody majú oproti vodám podzemných väčšiu koncentráciu organických látok, preto je tu tiež podstatne väčšie množstvo baktérií. Povrchová voda je tiež ovplyvňovaná kvalitou odpadových vôd, pre ktoré je často recipientom.
 • Úpravne pitnej vody

 • Úpravne podzemných aj povrchových vôd sú dodávané vždy na podklade miestnych podmienok, požiadaviek na stupeň úpravy a účelu využitia.
 • Mobilné stanice na úpravu vody typové rady

 • úprava povrchových a podzemných vôd
  - modulové prevedenie: ,MoÚV 05, MoÚV 2 MF, MoÚV3
  - kontajnerové prevedenie: MoÚV K3, K5, K15, K30, K60
 • úprava povrchovej vody
  - kontajnerové prevedenie:  MoÚV K5 rw, K15 rw, K30 rw, K60 rw
 
 • Medzi činnosti, ktorými sa dlhodobo zaoberáme, patrí okrem čistenia odpadových vôd, tiež úprava vody - predovšetkým potom úprava vody na pitnú vodu, úprava vody v priemysle.

Typová rada úpravní vody MoÚV modulové prevedenie

 MoUV 05MoUV2 MFMoUV3
Teplota vonkajšieho prostredia-2 až 55°C
prevedenie Arctic -30°C - +30°C
Nominálny výkon úpravní vody200 ÷ 500 l/hod2 000 – 2 750do 3 000 l/h
max. 12 000 l/hl/h
Kvalita surovej vodyvody kategórie vody upraviteľné na pitnú vodu
Kvalita upravenej vodypodľa WHO („Smernica pre akosť pitnej vody“)
Zdroj elektrickej energie230 V, 50 Hz230 V, 50 Hz400 V, 50 Hz
Inštalovaný príkon2,5 kW0,85 kW10 kW
Hmotnosť380 kgx6 700 kg
Prevedeniemodulovémodulovékontajnerové
Prevádzkaručnápoloautomatickáautomatická
Rozmery zariadenia (v x š x d)100 x 120 x 140 cm100 x 120 x 180 cm240 x 240 x 300 cm

Typová rada úpravní vody MoÚV kontajnerové prevedenie

 MoUV K5MoUV K15 MoUV K30
Teplota vonkajšieho prostrediaprevedenia Arctic – 30°C – 30°C
Teplota surovej vody+3°C - + 30°C
Nominálny výkon úpravní vody [l/h]5 00015 00030 000
Kvalita surovej vodyvody kategórie vody upraviteľné na pitnú vodu
Kvalita upravenej vodypodľa WHO („Smernica pre akosť pitnej vody“)
Zdroj elektrickej energie400 V, 50/60 Hz
Inštalovaný príkon34,57,5
Rozmery zariadenia (vxšxd) [mm]2 400 x 2 400 x 2 9002 400 x 2 400 x 6 000 mm2 x 2 400 x 2 400 x 6 000
Doba aktivácie úpravne vody 1 – 2 hod.