Výber z referencií 1996 - 2011

 • ČOV Nové mesto nad Váhom - Stavba a rekonštrukcia vyhnívacej nádrže a kompresorovej stanice
 • ČOV Galanta – Dodávka a montáž prevzdušnovacieho systému
 • ČOV Poprad – dodávka montáž
  - vnútorné a vonkajšie vybavenie vyhnívacích nádrží a havaríjnej nádrže,kompresorovej stanice strojovňe čerpadiel,
  - kolektora kalových čerpadiel,
  - strojovňe plynojemu,
  - vnútorné a vonkajšie rozvody plynu
 • ČOV Milex Nové Mesto - Dodávka a montáž prevzdušnovacieho systému
 • ČOV Spišský Hrhov - Dodávka a montáž technologického zariadenia ČOV
 • ČOV Nové Ústie - Dodávku strojného zariadenia pre ČOV
 • For Fruit s.r.o – Zlatná na Ostrove – dodávka a montáž
  - Dodávka a montáž technológie a strojného vybavenia bioplynového hospodárstva, plynojemu I. a II. etapa TG stroje a zariadenia
  - Dodávka a montáž akumulátora - BAFER pr. 5m a výšky 11m
  - Dodávka a montáž odplyňovača
  - Úprava vody
  - Rozvody kúrenia
  - Čerpacia stanica
  - Dodávka a montáž technologických zariadení na vykurovanie skleníkov
 • SHP Harmanec - Dodávka a montáž plynového hospodárstva pre ČOV Harmanec vrátane horákov zvyškového plynu 90m3/hod
 • Elektráreň Nováky š.p. – dodávka a montáž
  - Prípojka zaolejovaných vôd
  - TG stroje a zariadenia
  - Chemické hospodárstvo
  - Zberná a honogenizačná nádrž
 • OFZ Široká a.s. – rekonštrukcia čistiarne priesakových vôd
 • ČOV Horná Lehota - Dodávka strojného a technologického vybavenia
 • BVS a.s – dodávka dvoch 90m3/hod horákov zvyškového plynu
 • Kinex Bytča a.s. – rekonštrukcia DS a NS, dodávka a inštalácia pieskového filtra
 • KIA Motors s.r.o. – dodávka technológie vápenného hospodárstva
 • US Steel a.s. – dodávka a montáž chladiaceho systému
 • ČOV Whirlpool - dodávka a montáž
  - dodávka technológie vápenného hospodárstva,
  - flotačnej stanice
  - dodávka technológie vápenného hospodárstva,
  - jednotky zahustenia kalu
  - rozvody stlačeného kalu
 • HYUNDAI Nošovice a.s. – (Česká republika) - dodávka technológie vápenného hospodárstva
 • ČOV Demiclén a.s – realizácia ČOV – I. etapa
 • KRONOSPAN a.s – výmena TG zariadenia nanášania lepu
 • Mondi BP SCP a.s
  - rekonštrukcia čerpacej stanice splaškových vôd
  - dodávka a montáž šnekového dopravníka 1 550x11 530mm vratného kalu papierenských vôd
 • ČOV Hrboltová – rekonštrukcia dosadzovacej nádrže ČOV
  - Rekonštrukcia TG zariadenia čerpacej stanice požiarnych vôd
  - Meranie pary – rekonštrukcia
 • Samsung Electronic LCD Voderady – dodávka a montáž TG zariadení a potrubných systémov ČOV.
 • NAFTA a.s., GBELY – dodávka a montáž horáka zbytkového plynu R.75
 • ČOV HEINEKEN a.s. – dodávka a montáž plynového hospodárstva, vrátane plynojemu a stanice zvyšovania tlaku plynu a potrubných systémov
 • TVS Trenčín a.s. – dodávka a montáž ¾“ 330m3 guľového plynojemu. Demontáž pôvodného plynojemu. Projekčné práce, zhotovenie základovej dosky a oprava plynových potrubných systémov. Ministerstvo financií SR – hasenie stabilným inertným plynom
 • Ministerstvo vnútra SR – hasenie stabilným inertným plynom
 • Vodné dielo Žilina š.p. - hasenie stabilným inertným plynom
 • Štatistický úrad Bratislava - hasenie stabilným inertným plynom
 • Slovenská Sporiteľňa - hasenie stabilným inertným plynom
 • Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica - hasenie stabilným inertným plynom
 • Slovakia Steel Mills a.s – dodávka a montáž kalovej koncovky vodného hospodárstva
 • Slovakia Steel Mills a.s. – dodávka a montáž čerpacej stanice demi-vody CCM
 • ČOV VIVARTIA (Cyprus) - dodávka a montáž plynového hospodárstva, vrátane 25m3 plynojemu a horáka zbytkového plynu R.90
 • Alter Energo s.r.o – dodávka horáka zbytkového plynu R.30 /30m3/hod/
 • Technoalpin East Europe s.r.o – Štrbské Pleso – montáž TGZ pre zasnežovanie
 • Technoalpin East Europe s.r.o – Malá Upa – montáž TGZ pre zasnežovanie
 • Elektráreň Mochovce š.p. – dodávka a montáž číričov pre úpravu surovej vody blokov 3 a 4
 • GDK Mellach /Rakúsko/ - dodávka a montáž číričov pre úpravu surovej vody paroplynového cyklu
 • TEKO Košice š.p – dodávka potrubného systému a montáž technológie terciálneho dočistenia + dodávka a montáž potrubných rozvodov v čerpacej stanici
 • Mincovňa Kremnica š.p – rekonštrukcia a modernizácia neutralizačnej stanice
 • Beakart Hlohovec a.s. - Rekonštrukcia a modernizácia neutralizačnej stanice odpadových vôd NS DII
 • ČOV Senica Bionergy a.s. - rekonštrukcia potrubných rozvodov, súvisiacich technologických súčastí a opakovaná úradná skúška
 • N č.2 na prevádzke kalového, plynového a energetického hospodárstva