Certifikáty

Spoločnosť RUDOS Ružomberok, s.r.o. úspešne v roku 2011 získala od CO SVV Praha prehlásenie certifikačného orgánu v oblasti procesu zvárania pre ČD plnením požiadaviek predpisu ČD V95/5:2011.

  • RUDOS Ružomberok, s.r.o. získal od CO SVV Praha certifikát v procese zvárania koľajových vozidiel a ich častí podľa ČSN EN 15 085-2-CL 1 a certifikát v procese zvárania podľa ČSN EN ISO 3834-2


nameISO-2012-SJ.pdf
nameČSN EN ISO 3834-2
498,17 kB
namePotvrdenie o odbornej spôsobilosti platné do 24. 6. 2013
193,53 kB
namePrehlásenie CO SVV Praha
279,22 kB
nameČSN EN 15 085-2-CL 1
516,50 kB
nameOprávnenie na zváranie dráhových vozidiel
310,07 kB
nameOsvedčenie o spôsobilosti dodávateľa (ČD)
415,66 kB
namePotvrdenie o odbornej spôsobilosti - kompresory
160,91 kB
nameTDPP-Zarazky-zSR.pdf
nameSchval.-a-Povol.-list-PU-CARGO-110-210-005_11--schvaleny.PDF
nameCertifikat-492--platnost-do-30.11.2014.pdf
nameCertifikat-zvarania.pdf
nameOpravnenie-na-zvaranie-drahovych-vozidiel-platne-do-17.3.2015.pdf