Úprava stlačeného vzduchu - riešenie pre EMU a DMU


Stlačný vzduch obsahuje vodu, olej, pevné častice. S nimi však prichádzajú aj nežiadúce následky: zasekávanie ventilov na dverných systémoch a vákuových WC, zamŕzanie pneumatických komponentov v zimnom období, nižšia životnosť pneumatických komponentov, poruchy sušičiek, skrátenie servisných intervalov a životnosti pneumatických komponentov. 

 • Príčiny môžu byť rôzne:

 • Olej - tekutý olej, ale aj aerosoly závislé na teplote.
  následky: spekanie uhlíka na potrubí, zanášanie, znefunkčnenie absorbčnej sušky
 • Voda - tekutina účinné odstránená, v závislosti na teplote vodná para (vlhkosť).
  následky: zamŕzanie pneumatických komponentov, korózia vzduchových rozvodov
 • Emulzie: mix vody a oleja, je ťažšie ich odstrániť
 • Pevné časti - sú ľahko zachytiteľné, veľkosť a koncentrácia musia byť v súlade s použitým filtračným materiálom, v spojení s horúcim olejom sa zachytávajú na povrchu a spôsobujú pokles tlaku v systéme.
  následky: blokácia ventilov, zanášanie potrubia
 • Pokles tlaku - optimalizácia medzi poklesom tlaku a odstraňovanie pevných častíc, oleja a vody zo systému + predĺženie servisných intervalov
 • Súbor filtrov vhodne umiestnených v systéme na optimalizáciu odstraňovania kontaminácie zo vzduchu s minimálnym vplyvom na trubky a odstávku z dôvodu inštalácie. Know how je znalosť vzduchového systému, železničných požiadaviek ako aj dodávaných filtrov.
 • Cyklus projektu

 • Na základnej návšteve sa zistia problémy a následne prebehne ich lokalizácia v systéme, taktiež aj lokalizácia filtrácie v systéme. Neskôr sa vyhotoví detailný návrh a výkresy na výrobu. Po schválení výkresovej dokumentácie môže byť systém objednaný na skúšobnú prevádzku. Následne prebehne skúšobná inštalácia systému a prevádzka vozidla, ako aj overovacia návšteva po inštalácii systému. Kontrolná návšteva sa plánuje podľa zistení na overovacej návšteve. Prvá sériová inštalácia systému na prevádzke sa realizuje s našou asistenciou a školením.
 • Príslušenstvo

 • RUDOS ponúka kompletný sortiment systému rozvodu vzduchu. (Kompresor – úprava vzduchu – rozvody). Ponúkame brzdové šróbenia bez zárezného krúžku na hlavné rozvody vzduchu, taktiež aj nerezové trúbky od priemerov 10 - 45 mm.