Nádrže na čistú a odpadovú vodu

Základný koncept system nádrží je nasledovný: vodojem ako aj nádrž na odpadovú vodu je umiestnená v interiéry vozu, hneď za WC bunkou. Vodojem je umiestnený nad odpadovou nádržou.


  • Nádrž na čistú vodu

  • Objem 300 l.  Konštrukčný material je nerezová oceľ. Nádrž je vybavená hladinovými snímačmi. Vodojem je osadený do konštrukčného rámu, pomocou ktorého je uchytený o rám vozu. Prepojenie je navrhnuté s cieľom minimalizovať množstvo kolien a spojok. Spojky pevných a častí sú riešené pružnými spojkami. Systém je navrhnutý tak, aby bol rozoberateľný.  V prípade poklesu hladiny vody v nádrži pod úroveň 5% (nastaviteľné) dôjde k uzamknutiu dverí a nebude možné do WC vstúpiť.
  • Odpadová nádrž

  • Odpadová nádrž je umiestnená v rovnakom ráme ako vodojem a je priamo pod ním. Pomocou oceľového rámu je uchytená k rámu vozidla. Objem nádrže je 350l a je vyhotovená z nerezovej ocele.  Čistenie a vypúšťanie bude možné realizovať z obidvoch strán vozu pomocou preplachových 1¨ potrubí a vypúšťacích 3¨ potrubí s ukončením Camloc.