Železničná vozidlová zarážka

RUDOS Ružomberok s.r.o. je priamym výrobcom železničných vozových zarážiek. Sme vlastníkmi oprávnenia na dodávku a výrobu ŽVZ87 pre ŽSR.

 • Železničné vozové zarážky sú určené na brzdenie a zastavovanie železničných vozov pri posune. Použité názvoslovie je vžitého významu a zodpovedá bežnej terminológii noriem a predpisov železníc.
 • Zarážky sú konštruované ako zvarenec pozostávajúci z dvoch dielov. Teleso zarážky je oceľoliatinový odliatok. Na základe odliatku telesa - podošvy - je vytvarovaný pevný kozlík s narážacou doskou s rukoväťou pre uchopenie zarážky. Zadná časť podošvy telesa zarážky je vyhnutá dohora a vytvára nábeh pre plynulý prejazd kolajnicových stykov. Vedenie zarážky po kolajnici je zaistené pomocou bočných prírub. Predný diel zarážky - jazyk - tvorí nájazdový klin pre nájazd kolesa železničného voza.


 • Železničná vozová zarážka vzor 87

 • Železničné vozidlové zarážky sa používajú na zabezpečenie hnacích koľajových vozidiel a vozňov proti samovoľnému posunu. ŽVZ 87 podliehajú prísnym technicko-preberacím podmienkam na základe ktorých je vystavený protokol o prebierke.
  Sú použiteľné pre všetky tvary koľajníc do šírky hlavy koľajnice 77 mm, pre vozy s priemerom kolies dvojkoľají aspoň 840 mm, do max. rýchlosti nábehu 5 m/s.
 


 • Kovová podložka uzamykateľná

 • Jedná sa o úpravu podložky KP-00 zaisťujúcu upevnenie na koľajnici tak, že je znemožnené ich odobratie bez použitia hrubého násilia.
  V sieti Českých dráh sa táto podložka používa ako náhrada (výkoľajky), proti ktorej je po stránke finančnej, hmotnosti a náročnosti na obsluhu i údržbu výhodnejšia.
 


 • Stojan na zarážky

 • Stojan je určený pre uloženie železničných vozových zarážok ľubovoľného typu. Je dodávaný ako veľký na 10 kusov zarážok alebo ako malý na 5 (6) kusov zarážok.
  Stojan možno v prípade potreby pripevniť pomocou kotiev alebo skrutiek k podlahe alebo zapustenému podvalu.
 


 • Stojan na podložky

 • Stojan je určený pre uloženie kovových podložiek KP-00 a KPÚ (podložky uzamykateľné). Na stojan možno umiestniť 5 kusov podložiek.
  Stojan možno v prípade potreby pripevniť pomocou kotiev alebo skrutiek k podlahe alebo zapustenému podvalu.