Referencie

Pars Nova, a.s., Šumperk / odoberateľ: ČD – České Dráhy, a.s.

Toaletný modul bol dodaný pre rekonštrukciu osobného vozu rady Bpvee na radu Bdmpee, jedná sa o vozidlo určené na prevádzku na tratiach s rozchodom 1435 mm, s tunelmi od dĺžky 5 km, jedná sa o veľkopriestorové vozy určené pre max. rýchlosť 160 km/h. Toaletný modul vyhovuje všetkým požadovaným normám UIC, TSI, EN a taktiež bezpečnostné požiadavky na odolnosť materiálov pri horení.

Referencie:

 • ŽOS Trading
 • ŽOS Vrútky
 • Železničné opravovne a strojárne Zvolen
 • ŽS Cargo Slovakia
 • ŽOS Trnava
 • HOERBIGER
 • Železniční dodávatelská
 • ŽOS Nymburk
 • Pars Nova
 • ŽSR a.s.
 • BRAMA
 • Kundra palivá
 • ŽOS Loko
 • Investex group
 • Železničná dopravná spoločnosť
 • 1. Pars nova a.s.

 • 1.1. Kompresorové sústrojenstvo HDV230
  V rámci modernizácie HDV 230, ktoré realizovala spol. Pars nova a.s. pre ČD Cargo a.s., bol vyriešený dlhotrvajúci problém s dodávkou a opravami už nepoužívaných brzdových kompresorov K1 lok. Naša spoločnosť vyriešila tento problém kompletným technickým návrhom na zmodernizovanie aj tejto časti brzdového systému. Bola navrhnutá adekvátna náhrada brzdového kompresora K1 lok a to kompresorom R3 DSK 100, ktorý je namontovaný na novo vyrábanom zástavbovom ráme spolu s repasovaným elektromotorom 1A 2135/4. V súčasnosti prebieha už výroba 18teho kusa kompresorového sústrojenstva HDV230. Toto sústrojenstvo je schválené na Českom drážnom úrade v Prahe. V prípade požiadavky je Naša spoločnosť v rámci personálu zabezpečiť technický návrh a výrobu rôznych typov kompresorových sústrojenstiev na jednotlivé HDV. Bližší technický popis kompresorového sústrojenstva
 • 1.2. Dodávky náhradných dielov na brzdové kompresory
  Rudos Ružomberok je najväčší a zároveň aj zmluvným dodávateľom náhradných dielov na brzdové kompresory 3 DSK 75, 3 DSK100.
 • 2. ŽSSK Cargo Slovakia a.s.

 • 2.1. Náhradné diely na železničné koľajové vozidlá
  Naša spoločnosť má u ZSSK Cargo Slovakia a.s. zazmluvnených viac ako 1000 druhov tovaru. Medzi najobratovejšie patria generálne opravy všetkých typov brzdových kompresorov, dodávky náhradných dielov na brzdové kompresory, elektrovýzbroj, náhradné diely na podvozkovú časť, gumakov a náhradné diely spaľovacích motorov ČKD a ŠKODA. Taktiež zabezpečujeme dodávky rôznych typov hydrogenerátorv, hydromotorov a turbodúchadiel spolu aj s ich generálnymi opravami.
 • Pre ZSSK Cargo Slovakia a.s. taktiež zabezpečujeme modernizácie HDV, hlavne v sociálnom programe pre rušňovodičov. Presne podľa požiadaviek zákazníka, bol spracovaný dizajnérsky a technický návrh hygienického kúta do HDV 363 a 240
 • 3. České dráhy a.s.

 • 3.1. Modernizácia HDV 240
  Naša spoločnosť spolu s Pars nova a.s. sa podiela na opravách a zároveň na modernizácií časti brzdového systému na HDV 240. Modernizácia spočíva v dosádzaní kompresorových sústrojenstiev HDV240 namiesto pôvodných brzdových kompresorov K1 lok, tak ako u rady HDV 230.
 • 3.2. Dodávky brzdových kompresorov a ich náhradných dielov
  V súčasnosti sme zmluvným partnerom pre opravy a dodávky nových brzdových kompresorov 3 DSK 75, 3 DSK 100, K2 lok, K2 lok1, K3 lok, K3 lok1 a ich náhradných dielov
 • 4. ŽOS Trnava a.s., BRAMA Slovakia a.s.

 • 4.1. Gumokov
  Do portfólia Našej spoločnosti patrí výroba „gumakovov“. Jedná sa o diely zložené z gumy, v ktorej je zapracovaná kovová súčasť. V súčasnosti je v Našom výrobnom zozname viac ako 50 typov gumakovu. Podľa dodanej výkresovej dokumentácie alebo vzorového kusa, sme schopný zabezpečiť priamo v Našej prevádzke výrobu lisovacieho zariadenia spolu s výrobou samostatného hotového gumakovu
 • 5. Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

 • 5.1. Zarážka železničná vozová typ ZVZ 87 JK
  Naša spoločnosť je jediným zazmluvneným a certifikovaným výrobcom železničných vozových zarážok typu ZVZ 87 JK