Modernizácie komponentov pre koľajové vozidlá


V rámci modernizácie HDV 230, ktoré realizovala spol. Pars nova a.s. pre ČD Cargo a.s., bol vyriešený dlhotrvajúci problém s dodávkou a opravami už nepoužívaných brzdových kompresorov K1 lok. 

  • Naša spoločnosť vyriešila tento problém kompletným technickým návrhom na zmodernizovanie aj tejto časti brzdového systému. Bola navrhnutá adekvátna náhrada brzdového kompresora K1 lok a to kompresorom R3 DSK 100, ktorý je namontovaný na novo vyrábanom zástavbovom ráme spolu s repasovaným elektromotorom 1A 2135/4. V súčasnosti prebieha už výroba 18teho kusa kompresorového sústrojenstva HDV230. Toto sústrojenstvo je schválené na Českom drážnom úrade v Prahe.
  • V prípade požiadavky je Naša spoločnosť v rámci personálu zabezpečiť technický návrh a výrobu rôznych typov kompresorových sústrojenstiev a iných špecifických typov komponentov na modernizáciu  HDV.