VÝROBA


 • Výroba je našou ďalšou ťažiskovou aktivitou. Toto stredisko sa zaoberá výrobou strojných častí, rámov koľajových vozidiel, kompresorov a pod.
 • Strojárska výroba
 • Zákazková kovovýroba
 • Kovovýroba a kovoobrábacie práce
 • Výrobky z technickej gumy
 • Náhradné diely na koľajové vozidlá
 • Atypická výroba
 • Zámočnícke a zváračské práce
 • Spracovanie technologických postupov zvárania
 • Defektoskopické skúšky
 • Montáž technologických zariadení
nameVyrobne-kapacity-RUDOS.pdf
 
kovovýroba


Zvýšenie konkurencieschopnosti


 • Naša spoločnosť sa v roku 2008 uchádzala o získanie finančných prostriedkov z EÚ pre nákup nových CNC strojov.
 • Názov projektu:

  Zvýšenie konkurencie schopnosti spoločnosti prostredníctvom nákupu inovatívnej technológie.

 •  
 •  
 • V čase podania žiadosti o NFP spoločnosť RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. nedosahovala potrebné kapacity v technickom a technologickom vybavení výroby a nedokázala v dostatočnej miere pokrývať trhový potenciál v oblasti náhradných dielov pre koľajové vozidlá. Neustály rozvoj a vývoj trhu núti našu spoločnosť neustále sa prispôsobovať a uspokojovať zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu produkcie a poskytovanie špecifických a komplexných riešení pre zákazníka. Výrobný proces spoločnosti potreboval doplnenie niektorých špeciálnych zariadení, ktoré by umožnili zefektívniť výrobu, znížiť materiálovú náročnosť ako aj optimalizovať štruktúru technologického vybavenia, čím sa zvýši celková rentabilita a ziskovosť spoločnosti.
 • Ciele projektu

 • Prostredníctvom finančnej pomoci zo strany štrukturálnych fondov spoločnosť rozšíri svoje výrobné možnosti, podporí vývoj vlastnej produkcie, čo bude mať za následok rozšírenie produktového radu a ponuky vlastnej produkcie ako odraz zvýšenej kvality produkcie a poskytovaných doplnkových služieb (servis a montáž), efektom všetkého bude zvýšenie zamestnanosti vyplývajúcej z dodatočnej tvorby nových pracovných miest.
 • Všetky uvedené ciele a efekty je možné dosiahnuť z dlhodobého hľadiska aj prostredníctvom vlastnej podnikateľskej činnosti spoločnosti, avšak bude to na úkor ďalšieho rozvoja a dosahovania vyšších úrovní zisku. Prostredníctvom podpory z prostriedkov EÚ spoločnosť dosiahne tieto ciele skôr, čím získa lepšiu konkurencieschopnosť a možnosť stabilizácie svojej pozície na trhu.
 • Náš projekt bol úspešný a v auguste, roku 2009, sa nám ho podarilo aj úspešne zrealizovať.
 • Prostriedky sme žiadali v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.