MANAŽMENT

  • V spoločnosti RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. sa orientujeme na ľudí, uznávame vedomosti, zručnosti a záujem.
  • Pracovné nasadenie vo firme a nároky na pracovníkov sú vysoké. Podporujeme ich osobnostný rast, pretože kvalifikovaní, motivovaní a lojálni pracovníci sú najväčším kapitálom firmy. Investujeme do obchodných a produktových školení a komplexného systému vzdelávania pracovníkov.
  • Výsledkom tohto procesu sú technicky a obchodne zdatní obchodní zástupcovia, ktorí dokážu flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov a doporučiť optimálne riešenie.
nameOrganizačná štruktúra na stiahnutie


 

Peter Bobuľa

Výkonný riaditeľ spoločnosti

  • Peter Bobuľa je spoluzakladateľ spoločnosti RUDOS Ružomberok, s.r.o. Od vzniku spoločnosti vykonával funkciu konateľa, obchodného riaditeľa a obchodného zástupcu zároveň. Pod jeho vedením sa z malej firmy stala stabilná spoločnosť pre klientov, zamestnancov ako aj pre verejnosť. 

Zuzana Bobulová

Riaditeľka pre financie, kontroling a HR

  • Zuzana Bobulová je konateľkou spoločnosti RUDOS Ružomberok, s.r.o.. Pôsobí v spoločnosti od roku 1996. Zameriava sa hlavne na personálne a finančné riadenie spoločnosti.
 


 

Milan Staš

Výrobno - technický riadieľ

  • Milan Staš je výrobno-technickým riaditeľom v spoločnosti. Výroba je jeden z pilierov našej podnikateľskej činnosti.