NOVINKYRUDOS stavia ďalšie Bioplynové stanice! 

  • Naša spoločnosť technologicky zastrešuje dva projekty Bioplynových staníc na Slovensku. "Bioplynky"  rastú zo dňa na deň rýchlejšie...
 

VZDUCHOJEMY : ďalší prírastok v RUDOSe

  • Zabezpečujeme dodávku tlakových nádob – vzduchojemov pre brzdový systém koľajových vozidiel. Ponúkame kvalitné a cenovo výhodné tlakové nádoby, vyrábané podľa noriem EN 286 – 2 a EN 286 – 3. Vo výrobnom sortimente sú k dispozícii vzduchojemy s kapacitou od 0,5 l do 600 l a priemerom od 102 mm do 600 mm alebo podľa požiadaviek zákazníkov.
    Viac info: vaclahovsky@rudos.sk
 

Nové produkty v rodine RUDOS

  • Vďaka modernizácii technológií a inovatívnemu výskumu smevyvinuli nové produkty, ktoré sme zaradili v našom portfóliu medzi Alternatívnezdroje energie. Biotermické stanice RUDOS a Sušiareň RUDOS sú výsledkamidlhodobého výskumu a majú potenciál efektívne využívať biomasu a tým prinášaťnové energetické príležitosti.


 
 


Spoločnosť RUDOS RUŽOMBEROK s.r.o. sa zúčastnila štvrtého ročníka rebríčka "Diamanty slovenského biznisu", hodnotiaceho dynamiku rastu slovenských firiem, ktorý organizuje biznis magazín Profit a spoločnosť Enterprise Investors. RUDOS RUŽOMBEROK s.r.o. sa úspešne umiestnil na 6. mieste rebríčka "Diamantov slovenského biznisu"


Do súťaže boli zaradené firmy založené najneskôr v roku 2008, dosahujúce ročné tržby od 2 do 20 mil. eur so zdravou mierou zadlženosti a ziskovým hospodárením prinajmenšom za ostatné dva roky. Spoločnosti boli vyhodnotené podľa dynamiky rastu tržieb a podľa výkonnosti v rokoch 2009 až 2011.Organizátormi ocenenia sú biznis magazín Profit a spoločnosť Enterprise Investors v spolupráci so spoločnosťou Coface Slovakia.

 


Spoločnosť RUDOS RUŽOMBEROK s.r.o. získala v roku 2012 CERTIFIKÁT STN EN ISO 9001:2009

nameISO-2012-SJ.pdf

Prístavba priemyselnej budovy k existujúcemu objektu spoločnosti RUDOS Ružomberok s.r.o.

Dňa 28. mája 2012 spoločnosť RUDOS Ružomberok, s.r.o. slávnostne otvorila a položila "základný kameň" prístavbe priemyselnej budovy k existujúcemu objektu spoločnosti.

Predmet stavby: Prístavba priemyselnej stavby
Miesto: Štiavnička 190, 034 50 Ružomberok
Investor: RUDOS Ružomberok, s.r.o.
Kapacita prístavby: Zastavaná plocha: 1920, 61m2, obstavaný priestor: 1365,5 m3

Parcely, na ktorých je navrhnutá prístavba, sa nachádzajú na rozhraní bloku rodinných domov a časti obce s občianskym vybavením.
Zámerom spoločnosti RUDOS Ružomberok, s.r.o. je vybudovať rozšírenie výrobných, skladových a administratívnych plôch spoločnosti. Výstavbou sa získa kvalitnejšie pracovné prostredie a možnosť rozšíriť a skvalitniť sortiment výroby.
Prístavbou dôjde k rozdeleniu prevádzok, ktoré prinesú nielen zlepšenie pracovného prostredia, ale aj kontrolu a komfort riadenia, logistiky a uľahčenie výrobných procesov.
Očakáva sa prínos zvýšenia kvality, flexibility, rozšírenia portfólia a nárast výroby. V nemalej miere prístavba a stavebné úpravy prinesú zvýšenú hospodárnosť prevádzky budovy, zamedzenie úniku exhalátov, hluku, prachu a výrobných procesov.RUDOS Ružomberok s.r.o. a verejnosť

AGROKOMPLEX Nitra 2012


 

RUDOS Ružomberok s.r.o. sa zúčastnil výstavy Agrokomplex 2012 v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Veríme, že sme Vám priniesli tie najzaujímavejšie novinky a tešíme sa na Vašu účasť aj v ďalších ročníkoch.


Odborné články do časopisu Komunálna energetika

nameclanok-do-Komunalna-energetika-1.pdf
nameclanok-Komunalna-energetika-2.pdf

Konferencia ENEF 2012 v Banskej Bystrici

 

Konferencia pod názvom "Udržateľné využívanie prírodných zdrojov energie na národnej a regionálnej úrovni".
Na programe konferencie sú prednášky odborníkov z problematiky energetickej politiky, energetickej efektívnosti a služieb, biomasy a jej efektívneho vyuzitia, biopalivá a taktiež účasť firiem na expozícii s odbornými informáciami.


Nájdete nás už aj na facebooku. Prečítajte si zaujímavosti, novinky, články a zdieľajte.