O FIRME

  • Spoločnosť RUDOS Ružomberok, s.r.o. vznikla v roku 1996. Firma začala vo vlastných priestoroch so strojárskou výrobou najmä kovovo-gumenných prvkov pre koľajové vozidlá. Z malej firmy sme sa rozrástli na stredne veľkú spoločnosť, ktorá rozšírila svoje aktivity o obchodnú činnosť.
  • Naša spoločnosť RUDOS Ružomberok, s.r.o. ponúka komplexné riešenie problematiky stlačeného vzduchu, náhradných dielov na koľajové vozidlá, čističiek odpadových vôd (ČOV) technológii a alternatívnych zdrojov elektrickej energie, ktoré zahŕňa poradenstvo, vypracovanie návrhov, dodávku a montáž, záručný a pozáručný servis.
  • Spojením najmodernejšej technológie, zodpovednej práce a schopností pracovníkov v našom tíme patríme medzi popredné spoločnosti v našom odbore na Slovensku. V súčasnosti vykonávame servis pre viac než 500 klientov v SR a zahraničí.
  • Kto sme

  • Sme stredne veľká spoločnosť, ktorá ponúka riešenia v oblasti alternatívnych zdrojov energie, stlačeného vzduchu a vákua, hydro-eko systémov a v oblasti koľajových vozidiel. Spojením zodpovednej práce, schopností pracovníkov a vysokou kvalitou ponúkaných produktov sme sa v relatívne krátkej dobe dostali medzi popredné spoločnosti v našom odbore na Slovensku. V snahe maximálne poslúžiť zákazníkovi, sme vybudovali mnoho obchodných kontaktov a zmluvných partnerov na európskej a svetovej úrovni.
  • Poslanie

  • Našim poslaním je byť flexibilným a spoľahlivým dodávateľom v oblasti alternatívnych zdrojov energie, stlačeného vzduchu a vákua, hydro-eko systémov a v oblasti koľajových vozidiel. V rámci nášho portfólia sa snažíme poskytnúť klientovi komplexné riešenie, ktoré zahŕňa poradenstvo, vypracovanie návrhov, dodávku a montáž, záručný a pozáručný servis.Sme členom združenia AGROBIOENERGIA

AGROBIOENERGIA je združenie pre poľnohospodársku biomasu, ktoré podporuje rozvoj energetického a technického využívania poľnohospodárskej biomasy a ostatných obnoviteľných zdrojov energie.
Podporuje skúmanie problémov technického, ekonomického, legislatívneho, finančného, politického a iného charakteru, spolupracuje s orgánmi, organizáciami a inštitúciami, ktoré navrhujú a schvaľujú príslušné legislatívne, právne a technické normy a nariadenia a napomáhajú poradenskou činnosťou pri ich tvorbe a aplikácii.
Podporuje a rozvíja vzťahy s národnými a zahraničnými združeniami a venuje sa rozvoju bioenergetiky na Slovensku.

RUDOS Ružomberok s.r.o. je členom asociácie AVEOZ - asociácie výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov

Základnými cieľmi a predmetom činnosti asociácie sú združovanie podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.
Cieľom asociácie je vytvoriť dostatočne silné združenie subjektov vyrábajúcich elektrickú energiu z prírodných zdrojov, ktoré bude mať reálnu šancu presadiť sa v trhovom prostredí.
Asociácia výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov AVEOZ bola dňom 5. Jún 2012 oficiálne prijatá za plnohodnotného člena Európskej bioplynovej asociácie EBA (European biogas association).