REFERENCIE

Výber z najzaujímavejších referencií:

 • Bioplynová stanica Budča
 • Bioplynová stanica Zemplínska Teplica
 • Bioplynová stanica pri PD Ludrová
 • Bioplynová stanica Vrbová nad Váhom
 • For Fruit s.r.o – Zlatná na Ostrove – dodávka a montáž :
  Dodávka a montáž technológie a strojného vybavenia bioplynového hospodárstva, plynojemu I. a II. etapa  TG stroje a zariadenia
  Dodávka a montáž akumulátora - BAFER pr. 5m a výšky 11m
  Dodávka a montáž odplyňovača
  Úprava vody
  Rozvod kúrenia
  Čerpacia stanica
 • SHP Harmanec a.s - Dodávka a montáž plynového hospodárstva pre ČOV Harmanec vrátane horákov zvyškového plynu 90m3/hod
 • ČOV Nové mesto nad Váhom - Stavba a rekonštrukcia vyhnívacej nádrže a kompresorovej stanice
 • ČOV Poprad – dodávka montáž
  Vnútorné a vonkajšie vybavenie vyhnívacích nádrží a havaríjnej nádrže
  Kompresorovej stanice
  Strojovňe čerpadiel
  Kolektora kalových čerpadiel
  Strojovňe plynojemu
  Vnútorné a vonkajšie rozvody plynu
 • NAFTA a.s., GBELY – dodávka a montáž horáka zbytkového plynu R.75
 • ČOV HEINEKEN a.s. – dodávka a montáž plynového hospodárstva, vrátane plynojemu a stanice zvyšovania tlaku plynu a potrubných systémov
 • TVS Trenčín a.s. – dodávka a montáž ¾“ 330m3 guľového plynojemu. Demontáž pôvodného plynojemu. Projekčné práce, zhotovenie základovej dosky a oprava plynových potrubných systémov.
 • ČOV VIVARTIA (Cyprus) - dodávka a montáž plynového hospodárstva, vrátane 25m3 plynojemu a horáka zbytkového plynu R.90
 • Alter Energo s.r.o – dodávka horáka zbytkového plynu R.30 /30m3/hod/
 • ČOV Senica Bionergy a.s. - rekonštrukcia potrubných rozvodov, súvisiacich technologických súčastí a opakovaná úradná skúška