Voľné výrobné kapacity

Stredisko výroby spoločnosti RUDOS RUŽOMBEROK s.r.o. Vám aktuálne na rok 2013 ponúka výrobu:

 •  - všetky sústružnícke práce
 •  - rezárske práce
 •  - frézarské práce na CNC strojoch

 • Popis strojov:

 • Sústruh klasický SU 50
 • Sústruh klasický SV 18
 • CNC sústruh DOOSAN PUMA 280L
 • CNC fréza DOOSAN NYNX 650
 • Fréza klasická FA-4

 • Kontakt:  +421 905 608 162

 •