STLAČENÝ VZDUCH

Neoddeliteľnou súčasťou priemyselného hospodárstva okrem najčastejšie využívaných energií – elektriny a plynu, je stlačený vzduch a vákuum. Sú to médiá, ktoré sú niekedy neprávom skrývané za elektrinu a plyn. Druhým najrozšírenejším spôsobom skladovania energie je využitie stlačeného vzduchu


 • Stlačený vzduch a vákuum

 • V technickej praxi je však potrebné týmto dvom médiám venovať potrebnú pozornosť. Kvalita ich výroby sa jednoznačne prejaví na energetickej bilancii každej firmy, ktorá s nimi pracuje. Spojením najmodernejšej technologie, zodpovednej práce a schopností pracovníkov v našom tíme patríme medzi popredné spoločnosti v tomto odbore na Slovensku. Odvetvie stlačený vzduch a vákuum vyžaduje široký záber odborných a praktických vedomostí danej problematiky.Aby sme boli schopní k tejto problematike zodpovedne pristupovať, v oddelení stlačený vzduch pracuje tím odborne vyškolených pracovníkov v danej problematike.
 
 • Technológie pre výrobu a rozvod stlačeného vzduchu je určená tam, kde sa pracuje s pneumatickým náradím, čerpadlami, technológiou napojenou na stlačený vzduch a podobne. Využitie stlačeného vzduchu je veľmi široké, a to od garáží, údržbárskych dielní, servisoch, poľnohospodárstva, priemyslu po veľké priemyselné technológie napr. Automobilové výrobné linky, lakovne atď. Naša ponuka je rozsiahla a možno tu nájsť riešenie pre každú situáciu.

 • Predaj a kompletný servis zariadení na výrobu vákua a stlačeného vzduchu

 • Dúchadlá
 • Vývevy
 • Čerpadlá
 • Kompresory
 • Sušiče vzduchu
 • Úprava vzduchu, filtrácia, spracovanie kondenzátu
 • Rozvody stlačeného vzduchu
 • Vzdušníky
 • Náhradné diely
 • Servisné sady
 • Naši odborníci sú pripravení poskytnúť Vám komplexné riešenia výroby stlačeného vzduchu a vákua. Predmetom našej činnosti v tejto oblasti je:
 • Poradenstvo
 • Návrh technických riešení
 • Vypracovanie technických projektov
 • Realizácia technických projektov
 • Záručný a pozáručný servis
nameVšeobecný katalóg stlačeného vzduchu
976,87 kB