Rootsove

Dúchadlové agregáty LUTOS

 • Dúchadlá LUTOS sú určené na dopravu, stláčanie alebo odsávanieplynov. Vzhľadom na to, že sa rotory vzájomne nedotýkajú a nedochádza ani ku kontaktu rotorov so skriňou, dopravované médium nie je pri doprave znečistené olejom a teda sa jedná o bezolejovú dopravu, stláčanie a odsávanie plynov.  Základom portfolia je ucelená rada rootsových dúchadiel o výkonnosti 20-9500 m3/hod a rada skrutkových dúchadiel.  Pre niektoré aplikácie sa dodávajú aj samotné dúchadlové bloky DI. Pre prácu s plynmi so zvýšenou vlhkosťou, s agresívnymi plynmi v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sú navrhnuté špeciálne dúchadlá. LUTOS je nositeľom certifikátov ISO 9001 a ISO 14001.

Typy dúchadiel LUTOS 

Dúchadlový blok DI

 • Dúchadlové bloky DI sú použité v základom alebo upravenom prevedení vo všetkých dúchadlových agregátoch.
 • Dúchadlá DI pracujú na rootsovom princípe bezolejovej dopravy plynu
 • Samotný blok dúchadla DI sa používa aj v niektorých aplikáciách, ako je napríklad pneumatická doprava na mobilných dopravných prostriedkoch.


 

Dúchadlové agregáty BAH

 • Rada piatich veľkostných typov dúchadlových agregátov unikátnej konštrukcie s výkonnosťou do 650 m3/hod, ocenených zlatou medailou na MSV v Brne
 • Výhody
  - unikátna konštrukcia
  - extrémne malé rozmery zastavaného priestoru
  - výhodný pomer cena – výkon
  - protihlukový kryt bez prídavného ventilátora
  - jednoduchá údržba a servis - zvýšenie komfortu pre obsluhu
  - úspora prevádzkových nákladov


 

Dúchadlové agregáty DT

 • Celkom dvadsať jeden veľkostí dúchadlových agregátov tvorí základnú radu, ktorá je označovaná ako DT.
 • Agregáty sú kompletizované vrátane príslušenstva, ktoré je zahrnuté v základnej cene:
  - dúchadlo DI
  - základný nosný rám s tlmičom výtlaku
  - tlmič a filter sania
  - remeňový prevod vrátane krytu prevodu, pokiaľ nie je agregát kompletovaný s protihlukovým krytom
  - poistný ventil
  - rozbehový ventil u väčších veľkostí
  - spätná klapka
  - kompenzátor
  - indikátor zanesenia filtra
  - manometer na výtlaku


 

Dúchadlové agregáty DT-V

 • Z rady dúchadlových agregátov sú odvodené aj dúchadlá pre podtlak do -500 mbar.
 • Konštrukcia je doplnená o podtlakový ventil, ktorý chráni dúchadlo pred preťažením.
 • Použitie:
  - pri podtlakovej pneumatickej preprave,
  - v papierenskom a polygrafickom priemysle,
  - v poľnohospodárstve pri doprave obilia a kŕmnych zmesí,
  - v priemyselných vysávačoch


   

  Špeciálne dúchadlá

  • Špeciálne dúchadlá sú odvodené od dúchadiel základnej rady a líšia sa najmä materiálom základných častí, konštrukčným usporiadaním, riešením upchávok, spôsobom pripojenia, smerom prietoku vzdušiny.
  • Ich konštrukcia je robená na mieru a vychádza zo špeciálnych požiadaviek zákazníka uvedených v projekte.
  • Dúchadlá vyrábané podľadirektívy ATEX94/9/EC sa dodávajú prevažne v triede II 3G IIA T3.
  • Jednou z najčastejších aplikácií je v súčasnej dobe doprava a stláčanie bioplynu. a následná výroba elektrickej energie jeho spaľovaním je rýchlo rastúcim segmentom na trhu v celej Európe.
  • Použitie:
   - jadrová energetika: pomocné systémy atómových elektrární, systémy spaľovania vodíka, systémy radiačnej kontroly, odbery vzoriek vzduchu, vytváranie mierneho podtlaku v priestoroch, odsávanie kontaminovaných pár
   - doprava výbušných plynov (metán, bioplyn, zemný plyn, vodík) alebo iných plynov (dusík)
   - destilačné zariadenia (odsávanie a doprava vodnej pary)

   

  Použitie dúchadiel LUTOS

  • Čistiarne odpadových vôd – zdroj vzduchu pre aeračné systémy, udržiavanie baktérií vovznose, areácia aktivačných nádrží a lapačov piesku
  • Úpravne pitnej vody – preplach filtrov
  • Chemický priemysel – pneumatická doprava materiálu
  • Cementárne a vápenky – podpora spaľovania, doprava mletého vápenca a cementu
  • Potravinársky priemysel - pivovary, kvasné procesy
  • Papierenský a polygrafický priemysel
  • Poľnohospodárstvo– sušenie, uvoľňovanie zásobníkov, čírenie sypkých látok a zmesí, dopravaobilia a kŕmnych zmesí
  • Tepelné elektrárne - preprava popolčeka a vápenca ku kotlom, doprava vzduchu ku horákom
  • Jadrová energetika – odsávanie plynov