S postranným kanálom


 • Bokosacie dúchadlá FPZ sa používajú v rôznych oblastiach priemyslu, špeciálne v potravinárskom, farmaceutickom, textilnom alebo leteckom priemysle. Ďalej v ekologických oblastiach, čistiarenstve a prevzdušňovaní.
 • Ako dúchadlá pracujú:
  Fungujú na principe otáčania obehového kola bez dotyku.
 • Výhody dúchadiel:

 • kompaktné prevedenie
 • jednoduché navrhnutie
 • minimálne náklady na údržbu
 • modulárny systém
 • dodávka vzduchu bez pulzácie
 • bezolejové prevedenie