Filtrácia stlačeného vzduchu


  • Cyklonové odlučovače slúžia k oddeleniu kondenzátu zo stlačeného vzduchu. Za týmto účelom roztočí tzv. roztáčaciu časť vstupujúci stlačený vzduch do rotačného pohybu. Vďaka vznikajúcej odstredivej sile sa kvapaliny a čiastočky pevných látok odmrštia na stenu odlučovača, kde sa spoja do veľkých kvapiek, ktoré odtečú do zberného miesta pre kondenzát. Vystupujúci stlačený vzduch neobsahuje už žiadny kondenzát, relatívnu vlhkosť stlačeného vzduchu za výstupom cyklónového odlučovača je takmer 100 %.
  • Cyklónové odlučovače by mali byť namontované tak, aby bol vstupujúci stlačený vzduch pokiaľ možno studený: čím chladnejší stlačený vzduch je, tým viac kondenzátu je možné odstrániť.
 
filtrácia stlačeného vzduchu