Služby v oblasti stlačeného vzduchu

 • Poskytovanie služieb v oblasti stlačeného vzduchu

 • Spoločnosť RUDOS Ružomberok vykonáva predaj, montáž a servis kompresorov sušičov dúchadiel,vývev, klimatizácii, filtrov a ostaných zariadení pre úpravu stlačeného vzduchu,príslušenstva stlačeného vzduchu a bio plynov pre kompresorové stanice, čističky odpadových vôd
 • Dodávame a následne zabezpečujeme servis pre všetky typy kompresorov – piestové, skrutkové, príslušenstva stlačeného vzduchu ,úpravu stlačeného vzduchu ako sú sušiče vzduchu kondenzačné, adsorpčné vzdušníky, odlučovače oleja z kondenzátu, odvádzače kondenzátu, dochladzovače, cyklónové odlučovače, filtre a filtračné vložky, rekuperátory, protihlukové kryty,
 • Komplexné služby v oblasti stlačeného vzduchu, vzduchotechniky, chladenia, riadiacich systémov a nadradených riadiacich systémov kompresorových staníc
 • Dodávame protihlukové kryty pre vonkajšie aj vnútorné prevedenie pre kompresory, vývevy,dúchadlá a kompresorové stanice.
 • Zabezpečujeme kompresorové stanice na tzv kľúč
 • Merania spotreby stlačeného vzduchu, vypracovanie projektov a projektovej dokumentácie
 • Zabezpečujeme pomoc pri výbere typu a značky kompresora , zabezpečíme pomoc pri zabezpečení financovania jednotlivých nákladnejších dodávok
 • Zabezpečujeme uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy
 • Zabezpečujeme 24 hodinový servis a dodávku spotrebného materiálu pre kompresory, dúchadlá, vývevy a príslušenstva stačeného vzduchu
 • zabezpečujeme meranie spotreby stlačeného vzduchu, meranie rosného bodu, priemyselné a pneumatické náradie.
 • Zabezpečujeme východzie, opakované revízie a úradné skúšky TNS a vyhradených tech. zariadení v oblasti stlačeného vzduchu.