Sušiče stlačeného vzduchu


 • Úprava stlačeného vzduchu, filtrácia a spracovanie kondenzátu
  Podľa požiadaviek je možné upraviť kvalitu stlačeného vzduchu – mazanie, sušenie, filtrácia a pod. Spoločnosť Rudos Ružomberok ponúka na úpravu stlačeného vzduchu:  
 • Cyklónové odkučovače
 • Separátory oleja z kondenzátu
 • odvádzače kondenzátu
 • automatické odvádzače kondenzátu
 • filtračné vložky pre separátory oleja
 • dochladzovače
 • vzdušníky
 • ostané tlakové nádoby pre stlačený vzduch