Prečo pracovať v našej spoločnosti?

Voľné pracovné pozície

Náplň práce:

 • Vypracováva cenové kalkulácie zákaziek
 • Vyhľadáva dodávateľov
 • Vypracováva technickú dokumentáciu k cenovým ponukám
 • Komunikuje s dodávateľmi a odberateľmi pre špecifikovanie technického a cenového riešenia

Požadujeme:

 • Technické vzdelanie – VS alebo SŠ strojnícka/ VŠ so zameraním energetické stroje a zariadenia, konštruktér, priemyselné inžinierstvo, materiálové inžinierstvo
 • Jazykové znalosti – AJ úroveň B2/pokročilá slovom a písmom
 • Proaktívna osobnosť, samostatnosť, príjemná komunikácia

Náplň práce:

 • Nadväzuje, udržuje a rozvíja obchodné vzťahy u súčasných obchodných partnerov
 • Vyhľadáva nových obchodných partnerov
 • Zodpovedá za vypracovanie a plnenie svojho predajného plánu na daný rok

Požadujeme:

 • Technické alebo ekonomické vzdelanie– VS alebo SŠ strojnícka/ VŠ ekonomického zamerania
 • Jazykové znalosti – AJ úroveň B2/pokročilá slovom a písmom
 • Príjemná komunikácia , chuť sa učiť nové
 • 2 ročná prax v aktívnom predaji (strojárske produkty)

Náplň práce:

 • Nadväzuje, udržuje a rozvíja obchodné vzťahy u súčasných obchodných partnerov
 • Vyhľadáva nových obchodných partnerov
 • Zodpovedá za vypracovanie a plnenie svojho predajného plánu na daný rok

Požadujeme:

 • Technické alebo ekonomické vzdelanie– VS alebo SŠ strojnícka/ VŠ ekonomického zamerania
 • Jazykové znalosti – AJ úroveň B2/pokročilá slovom a písmom
 • Príjemná komunikácia , chuť sa učiť nové
 • 2 ročná prax v aktívnom predaji (strojárske produkty)

*Odoslaním svojich osobných údajov dávate spoločnosti RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o IČO: 36002968, so sídlom Štiavnička 190, 034 01 Ružomberok, súhlas s ich spracúvaním za účelom výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície. Vami poskytnuté osobné údaje budú po naplnení účelu ich spracúvania zlikvidované.

V prípade záujmu o zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie nás o tejto skutočnosti vopred informujte. Osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie budú spracúvané po dobu jedného roka alebo do jeho odvolania.

Vaše práva dotknutej osoby, ako fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, sú upravené v článku 12 – 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), pričom ste od RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o oprávnený: požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu: Zuzanu Bobulová, kariera@rudos.sk, +421 44 43 22 276

Fotogaléria spoločnosti