Prečo pracovať v našej spoločnosti?

Voľné pracovné pozície

O pozícií:

 • Miesto práce: Štiavnička, Ružomberok
 • Plný úväzok, živnosť
 • Termín nástupu: Dohodou
 • Mzdové podmienku (brutto): 1000-1600€ / Mesiac
 • Bonusy: 13. plat za splnené KPI vyplácané polročne

Náplň práce:

 • Kreslenie výrobnej a technickej dokumentácie
 • Príprava a úprava výrobnej dokumentácie
 • Spracovávanie výkresov a ich archivácia
 • Príprava podkladov pre objednanie materiálov pre výrobu

Požadujeme:

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • Vzdelanie v odbore strojárstvo
 • Anglický jazyk – mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

 • AutoCAD – Expert
 • Autodesk Inventor – Pokročilý
 • Microsoft Outlook – Pokročilý
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – Pokročilý
 • Vodičský preukaz B

Prax

 • Počet rokov praxe: 3
 • Prax na pozícií: konštruktér

Osobnostné predpoklady

 • Dôslednosť
 • Zameranie na detail
 • Nekonfliktná osobnosť
 • Dobré kombinačné schopnosti

O pozícií:

 • Miesto práce: Štiavnička, Ružomberok
 • Plný úväzok, živnosť
 • Termín nástupu: Dohodou
 • Mzdové podmienku (brutto): 900-1400€ / Mesiac
 • Bonusy: bonusový systém za splnenie tržieb a marže
  (pri záujme o pracovnú pozíciu predstavíme osobne, prípadne telefonicky)

Náplň práce:

 • Prezentovanie firmy, produktov a služieb
 • Stanovovanie a zavádzanie stratégií predaja na domácom trhu a zahraničných trhoch
 • Vytváranie silných partnerských vzťahov s kľúčovými partnermi
 • Obchodné rokovania s dodávateľmi a odberateľmi, uzatváranie obchodných zmlúv
 • Získavanie a oslovovanie nových odberateľov
 • Sledovanie trhu a konkurencie
 • Zavádzanie nových produktov na trh
 • Riadenie a vedenie tímu

Požadujeme:

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • Vzdelanie v odbore strojárstvo – odbor koľajové vozidlá a motory
 • Anglický jazyk – stredne pokročilý (B2) alebo Nemecký jazyk – stredne pokročilí (B2)

Ostatné znalosti

 • Microsoft Outlook – Pokročilý
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Vodičský preukaz B

Prax

 • Počet rokov praxe: min. 5 rokov, znalosť trhu v železničnom segmente

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
 • Schopnosť samostatného rokovania v mene firmy
 • Schopnosť kombinovať informácie z rôznych oblastí (obchodná politika, cenová politika, marketing, technické údaje)
 • Kreatívne myslenie, flexibilita, rozhodnosť a zodpovednosť
 • Vysoké pracovné nasadenie, pozitívny prístup k práci, ochota cestovať
 • Práca v tíme, vedenie, motivovanie a koordinácia ľudí
 • Príjemné a sebavedomé vystupovanie

Náplň práce:

 • Nadväzuje, udržuje a rozvíja obchodné vzťahy u súčasných obchodných partnerov
 • Vyhľadáva nových obchodných partnerov
 • Zodpovedá za vypracovanie a plnenie svojho predajného plánu na daný rok

Požadujeme:

 • Technické alebo ekonomické vzdelanie– VS alebo SŠ strojnícka/ VŠ ekonomického zamerania
 • Jazykové znalosti – AJ úroveň B2/pokročilá slovom a písmom
 • Príjemná komunikácia , chuť sa učiť nové
 • 2 ročná prax v aktívnom predaji (strojárske produkty)

O pozícií

 • Miesto: Štiavnička, Ružomberok
 • Termín nástupu: Ihneď
 • Plný úväzok
 • Mzdové podmienky (brutto): 900-1200€ / mesiac
 • Bonusy: 13. plat po splnení KPI – cieľov na daný rok. KPI sú
  hodnotené aj vyplácané mesačne

Náplň práce

 • Objednanie a odkontrolovanie cien, kvality a termínu dodaného materiálu a služieb
 • Správne a včasné vystavenie objednávok
 • Žiada dodávateľov o potvrdenie objednávok
 • Kontroluje dodržanie termínov dodávok, resp. urguje u dodávateľa
 • Vedie, dopĺňa a udržiava databázu dodávateľov a ich produktov
 • Získava spätné informácie o kvalite a dodržaní zmluvných podmienok
  pri dodaných produktoch, realizovaných prácach a poskytnutých službách
 • Vyjednáva podmienky dodávok – zľavy, splatnosti, dodacie podmienky
 • Kontroluje a nastavuje minimálne a optimálne množstvá skladových
  položiek po odsúhlasení vedúcim oddelenia nákupu
 • Vykonáva hodnotenie dodávateľov

Požadujeme:

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • Vzdelanie v odbore ekonomický manažment, logistika a nákup
 • Anglický jazyk – stredne pokročilý (B2)
 • Počet rokov praxe: 1

Ostatné znalosti

 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Outlook – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Vodičský preukaz B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Samostatnosť pri riešení náročných úloh
 • Ústretový a príjemný v komunikácií so zákazníkmi internými aj externými
 • Tímový hráč
 • Dobré organizačné schopnosti a precíznosť

O pozícií

 • Miesto: Štiavnička, Ružomberok
 • Plný úväzok, živnosť
 • Termín nástupu: Dohodou
 • Mzdové podmienky (brutto): 800-1100€ / Mesiac
 • Bonusy: do 20% mesačná odmena z HM podľa KPI
  + kvalifikačná matica za znalosť práce na rôznych typoch strojov (cca di 50€ / mesiac)

Náplň práce:

 • Nastavovač a obrábač CNC strojov
 • Operačný systém Fanuc: zručnosť vítaná

Požadujeme:

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Odbor: strojársky, mechatronik alebo mechanik nastavovač
 • Počet rokov praxe: 1

Osobnostné predpoklady:

 • Manuálna zručnosť
 • Flexibilita

*Odoslaním svojich osobných údajov dávate spoločnosti RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o IČO: 36002968, so sídlom Štiavnička 190, 034 01 Ružomberok, súhlas s ich spracúvaním za účelom výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície. Vami poskytnuté osobné údaje budú po naplnení účelu ich spracúvania zlikvidované.

V prípade záujmu o zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie nás o tejto skutočnosti vopred informujte. Osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie budú spracúvané po dobu jedného roka alebo do jeho odvolania.

Vaše práva dotknutej osoby, ako fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, sú upravené v článku 12 – 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), pričom ste od RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o oprávnený: požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu: Zuzanu Bobulová, kariera@rudos.sk, +421 44 43 22 276

Fotogaléria spoločnosti