Prečo pracovať v našej spoločnosti?

Základom vyše 25-ročného úspechu našej spoločnosti sú ľudia – tvoríme tím s viac ako 80 pracovníkmi. Zdieľame spolu nadšenie pre inovácie, kvalitu a dobré vzťahy.

Keďže neustále rastieme, rozvíjame a inovujeme naše produkty a služby, pravidelne otvárame nové pracovné pozície obchodného, technického či administratívneho charakteru. Hľadáme ľudí, ktorí sú nadšení pre svoju prácu a budú sa tu cítiť rovnako dobre, ako my.

Voľné pracovné pozície

O pozícií

 • Miesto: Štiavnička, Ružomberok
 • Plný úväzok, živnosť
 • Termín nástupu: Dohodou
 • Mzdové podmienky (brutto): 950-1300€ / Mesiac
 • Bonusy: do 20% mesačná odmena z HM podľa KPI
  + kvalifikačná matica za znalosť práce na rôznych typoch strojov (cca di 50€ / mesiac)

Náplň práce:

 • Nastavovač a obrábač CNC strojov
 • Operačný systém Fanuc: zručnosť vítaná

Požadujeme:

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Odbor: strojársky, mechatronik alebo mechanik nastavovač
 • Počet rokov praxe: 1

Osobnostné predpoklady:

 • Manuálna zručnosť
 • Flexibilita

O pozícií:

 • Miesto práce: Štiavnička, Ružomberok
 • Plný úväzok
 • Termín nástupu: Ihneď
 • Mzdové podmienku (brutto): 900 – 1100 Eur + Mesiac + 13. plat za splnenie KPI na daný rok vyplácaný mesačne

Náplň práce:

 • Kompletné administratívne vybavovanie a evidencia zákaziek a zodpovednosť za ich správne a včasné spracovanie
 • Zabezpečenie potrebných dokumentov pri účasti vo výberovom konaní / v aukcii / vo verejnom obstarávaní
 • Zabezpečenie telefonickej a písomnej komunikácie s obchodnými partnermi
 • Zabezpečenie požadovaných dokumentov pri audite (externý/ interný)
 • Zabezpečovanie dopravy a expedície tovaru, dodržiavanie termínov dodávok odberateľom a od dodávateľov (kontrola termínov dodávok, príprava sprievodnej dokumentácie, dodacích a expedičných listov..)
 • Spracovanie požiadaviek na servisné zásahy a kalkulácia fakturácie servisných zásahov
 • Spracovanie zmlúv
 • Administrácia v informačnom systéme KARAT:
  – príjem, vystavovanie, odosielanie a evidencia účtovných dokladov (napr. spracovanie ponúk, objednávok,..)
  – fakturácia, archivácia
  – zabezpečenie identifikovateľnosti a sledovateľnosti v systéme

Požadujeme:

 • Vzdelanie SŠ s maturitou / VŠ I. / II. stupňa
 • Strojárske / ekonomické
 • Anglický jazyk – mierne pokročilý (B1)

Osobnostné predpoklady

 • Precíznosť a zameranie na detail
 • Analytické myslenie
 • Schopnosť nadhľadu a prioritizácie úloh
 • Organizačné schopnosti a tímová spolupráca
 • Samostatnosť a zodpovednosť
 • Jasná interná a externá komunikácia

Benefity

Okrem štandardných benefitov firmy ponúkame kompletné interné zaškolenie a odovzdanie pozície a procesov skúseným kolegom.
Práca je jednozmenná pondelok až piatok.

Prax

 • Minimálne 2- ročná prax:
  – administratívne činnosti (tvorba objednávok, výdaj. listov, fakturácia…)
  – v oblasti verejného obstarávania
  – práca v informačnom systéme (SAP, NAVISION, KARAT, QI, POHODA a pod.)

Ostatné Znalosti

Microsoft Excel – Expert
Microsoft Word – Expert
Strojopis – Pokročilý
Práca s počítačom – Expert
Fakturácia – Pokročilý

O pozícií:

 • Miesto práce: Štiavnička, Ružomberok
 • Plný úväzok
 • Termín nástupu: Ihneď
 • Mzdové podmienku (brutto): 900-1400€ / Mesiac 13. plat za splnenie KPI na daný rok
  vyplácaný 1/2 ročne

Náplň práce:

 • Pomáha zisťovať príčiny nekvalitnej výroby, plytvania materiálom alebo spôsobovania strát
 • Identifikuje chyby výrobkov a zisťuje ich príčiny
 • Prevádza vstupnú kontrolu materiálu a tovaru
 • Prevádza medzi operačnú kontrolu výrobkov
 • Prevádza výstupnú kontrolu výrobkov
 • Zabezpečuje meranie výrobkov
 • Zabezpečuje a obsluhuje 3D meracie zariadenie
 • A iné

Požadujeme:

 • Stredoškolské s maturitou
 • Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Vysokoškolské II. stupňa
 • Vysokoškolské III. stupňa

Ostatné znalosti:

 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Internet(e-mail, www) – Pokročilý
 • 3D meranie – Mierne pokročilý

Benefity

 • Práca v príjemnom prostredí a dobrom kolektíve
 • Turistické akcie, kapustnica a iné aktivity
 • Pravidelné odborné školenia
 • Pre dlhoročných zamestnancov dovolenka nad rámec zákona

Prax

 • Počet rokov praxe: 2

O pozícií:

 • Miesto práce: Štiavnička, Ružomberok
 • Plný úväzok, živnosť
 • Termín nástupu: Dohodou
 • Mzdové podmienku (brutto): 1000-1600€ / Mesiac
 • Bonusy: 13. plat za splnené KPI vyplácané polročne

Náplň práce:

 • Kreslenie výrobnej a technickej dokumentácie
 • Príprava a úprava výrobnej dokumentácie
 • Spracovávanie výkresov a ich archivácia
 • Príprava podkladov pre objednanie materiálov pre výrobu

Požadujeme:

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • Vzdelanie v odbore strojárstvo
 • Anglický jazyk – mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

 • AutoCAD – Expert
 • Autodesk Inventor – Pokročilý
 • Microsoft Outlook – Pokročilý
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – Pokročilý
 • Vodičský preukaz B

Prax

 • Počet rokov praxe: 3
 • Prax na pozícií: konštruktér

Osobnostné predpoklady

 • Dôslednosť
 • Zameranie na detail
 • Nekonfliktná osobnosť
 • Dobré kombinačné schopnosti

O pozícií:

 • Miesto práce: Štiavnička, Ružomberok
 • Plný úväzok, živnosť
 • Termín nástupu: Dohodou
 • Mzdové podmienku (brutto): 1200-1500€ / Mesiac
 • Bonusy do 14% za splnené KPI (ciele) vyplácané mesačne

Náplň práce:

 • Vypracováva projektové úlohy týkajúce sa MaR a RS, pripomienkuje technické riešenia, zmeny v projektoch
 • Vykonáva opravu strojov alebo ich častí
 • Vykonáva operatívnu a preventívnu údržbu
 • Na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka implementuje jeho požiadavky, nastavuje parametre riadiacich systémov a participuje na riešeniach, ktoré zlepšujú prevádzku.
 • Vyrába rozvádzače a reléové dosky podľa projektovej dokumentácie
 • Sleduje a analyzuje príčiny porúch na silových zariadeniach, zariadeniach riadených PLC a zariadeniach riadených reléovou logikou
 • Nastavuje a overuje nastavenie strojov
 • Riadenie činnosti spojené s odstránením poruchy na zariadení
 • Spolupráca pri vytypovaní a zabezpečení náhradných dielov
 • Vytvára a spolupracuje pri aktualizácii dokumentácie
 • Vykonáva evidenciu podkladov o svojej činnosti, odovzdáva ju na dennej báze svojmu vedúcemu

Požadujeme:

 • Vzdelanie elektrotechnického smeru – elektronik, elektrotechnik
 • Platná vyhláška č. 508/2009 min.  § 22
 • Vodičský preukaz: B

Ostatné znalosti

 • Prax v oblasti elektro údržby, s opravami strojov a zariadení, diagnostikou porúch.
 • Výhodou znalosti z oblasti výkonovej elektroniky, meranie a regulácia, frekvenčné meniče, reléovej logiky, PLC, SIMATIC, motorov
 • Skúsenosti s programovaním v rámci automatizačnej techniky – výhodou
 • Znalosť čítania elektrotechnických schém a prvkov a samostatnej práce s nimi
 • Znalosť snímacích členov v priemysle
 • Znalosť práce s meracími prístrojmi
 • Orientácia v mikroprocesorových technológiách
 • Znalosť CAD

Prax

 • Počet rokov praxe: 3

Ostatné predpoklady

 • Chuť neustále učiť sa
 • Znalosť čítania projektovej dokumentácie
 • Dobré komunikačné a analytické schopnosti
 • Technické myslenie
 • Schopnosť pracovať v tíme ale aj samostatne
 • Dôslednosť
 • Efektívne riešenie problémov
 • Svedomité plnenie povinností
 • Orientácia na výsledok
 • Flexibilita

O pozícií:

 • Miesto práce: Štiavnička, Ružomberok / Práca vyžaduje cestovanie
 • Plný úväzok, živnosť
 • Termín nástupu: Dohodou
 • Mzdové podmienku (brutto): Dohoda
 • Bonusy: bonusový systém za splnenie tržieb a marže
  (pri záujme o pracovnú pozíciu predstavíme osobne, prípadne telefonicky)

Náplň práce:

 • Nadväzovať, udržiavať a rozvíjať obchodné vzťahy u súčasných obchodných partnerov podľa svojho predajného plánu na daný rok v danom segmente trhu (dúchadlá, kompresory, čerpadlá) a v pridelenom regióne
 • Vyhľadávať nových obchodných partnerov
 •  Zavádzať nové produkty na trh
 •  Aktívne zisťovať potreby zákazníkov a navrhovať technické riešenia na mieru: návrh opráv, servisu a dodávku nových skrutkových kompresorov, generálne opravy blokov a pod.

Požadujeme:

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • Vzdelanie v odbore strojárstvo
 • Anglický jazyk – mierne pokročilý (B1) alebo Nemecký jazyk – mierne pokročilí (B1)

Ostatné znalosti

 • Microsoft Outlook – Mierne pokročilý
 • Microsoft Excel – Mierne pokročilý
 • Microsoft Word – Mierne pokročilý
 • Vodičský preukaz B

Prax

 • 1- 2 ročná prax v aktívnom predaji (strojárske produkty)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
 • Schopnosť samostatného rokovania v mene firmy
 • Schopnosť kombinovať informácie z rôznych oblastí (obchodná politika, cenová politika, marketing, technické údaje)
 • Kreatívne myslenie, flexibilita, rozhodnosť a zodpovednosť
 • Vysoké pracovné nasadenie, pozitívny prístup k práci, ochota cestovať
 • Práca v tíme, vedenie, motivovanie a koordinácia ľudí
 • Príjemné a sebavedomé vystupovanie

Zamestnanecké výhody a benefity

 • Flexibilná práca s vysokou mierou samostatnosti a vytvorenia si vlastného systému
 •  Kompletné zaškolenie, odovzdanie procesov a kontaktov
 •  Stabilná existujúca klientela ako aj možnosť rozvoja vlastného portfólia
 •  Mzdové podmienky dohodou v závislosti od skúseností kandidáta.
 •  Bonusový systém za splnenie tržieb a marže vyplácané v polročnom intervale
 •  Firemné akcie, príspevok na šport a rekreáciu, dobrý kolektív a pracovné prostredie

O pozícií:

 • Miesto práce: Bratislava (práca vyžaduje cestovanie)
 • Plný úväzok, živnosť
 • Mzdové podmienky dohodou v závislosti od skúsenosti kandidáta + bonusový systém za splnenie tržieb marže

Ponúkame:

 • Odovzdanie pracovnej pozície s komplet zaškolením, odovzdaním kontaktov pri príležitosti odchodu
  do dôchodku súčasného pracovníka s vyše 40 ročnými skúsenosťami z oblasti predaja technických zariadení
 • Stabilnú existujúcu klientelu ako aj možnosť rozvoja vlastného portfólia v oblasti západného a južného Slovenska, príp. celej SR

Náplň práce:

 • Starostlivosť o kľúčových obchodných partnerov Slovnaft a US Steel a vyhľadávanie nových zákazníkov pre oblasť kompresorovej techniky
 • Navrhuje technické riešenia pre zákazníkov
 • Zodpovedá za vypracovanie a plnenie svojho predajného plánu na daný rok

Požadujeme:

 • Technické alebo ekonomické vzdelanie– VŠ alebo SŠ strojnícka/ VŠ ekonomického zamerania
 • Jazykové znalosti – AJ úroveň B2/pokročilá slovom a písmom
 • Príjemná komunikácia, chuť sa učiť nové
 • 2-ročná prax v aktívnom predaji (strojárske produkty) výhodou

O pozícií

 • Miesto: Štiavnička, Ružomberok
 • Termín nástupu: Ihneď
 • Plný úväzok
 • Mzdové podmienky (brutto): 1100 – 1700€ / mesiac
 • Bonusy: 13. plat po splnení KPI – cieľov na daný rok. KPI sú
  hodnotené aj vyplácané polročne

Náplň práce

 • Vytvára programy pre Cnc stroje cez Edge Cam , spravuje tieto
  programy a technické dáta potrebné pre pružné a bezchybné
  fungovanie výroby
 • Programuje CNC stroje s riadením Fanuc
 • Spolupracuje pri nastavení strojov , prevedení a odsúhlasení skúšobného kusa
 • Optimalizuje a obstaráva nástroje a prevádzkové prostriedky
 • Udržiava programy a zaškoľuje pracovníkov podľa potrieb výroby

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • Anglický jazyk – stredne pokročilý (B2)
 • Počet rokov praxe: 2 programovania CAD/CAM

Ostatné znalosti

 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Outlook – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Vodičský preukaz B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Práca v príjemnom prostredí a dobrom kolektíve. Firma organizuje pravidelne turistické akcie, zimnú kaputnicu a iné aktivity. Poskytuje pravidelné odborné a osobnostné školenia. Pre dlhoročných zamestnancov poskytuje dovolenku nad rámec Zákona.

*Odoslaním svojich osobných údajov dávate spoločnosti RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o IČO: 36002968, so sídlom Štiavnička 190, 034 01 Ružomberok, súhlas s ich spracúvaním za účelom výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície. Vami poskytnuté osobné údaje budú po naplnení účelu ich spracúvania zlikvidované.

V prípade záujmu o zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie nás o tejto skutočnosti vopred informujte. Osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie budú spracúvané po dobu jedného roka alebo do jeho odvolania.

Vaše práva dotknutej osoby, ako fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, sú upravené v článku 12 – 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), pričom ste od RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o oprávnený: požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu: Zuzanu Bobulová, kariera@rudos.sk, +421 44 43 22 276

Fotogaléria spoločnosti

Zaujíma nás názor ľudí, ktorí u nás pracujú. V pravidelných hodnoteniach oceňujú najmä dobré vzťahy, otvorenú komunikáciu, príjemné a dobre zorganizované pracovné prostredie, transparentné osobné ohodnotenie.

Rešpektujeme osobný a rodinný život každého kolegu, preto je väčšina našej práce jednozmenná (na dve zmeny pracujú len niektoré profesie vo výrobe). Každý rok je plánovaná celozávodná letná a zimná dovolenka, víkendy sú voľné.

Využívame transparentný systém finančného ohodnotenia cez platové pásma, ktoré prehodnocujeme každé 3 roky na základe prieskumov trhu. Základná mzda každého zamestnanca je každoročne prehodnotená na základe pribúdajúcej praxe alebo zodpovednosti.

Každá pozícia má okrem toho určený buď 13. plat, odmeny na základe splnenia obchodných cieľov alebo mesačné odmeny až do výšky 20% podľa splnenia KPI.

Stretávame sa tu v rôznych životných fázach. Snažíme sa o zosúladenie firemných cieľov a osobných ambícií našich pracovníkov. Ceníme si najmä ich iniciatívu a nápady, spoločné hľadanie riešení a angažovaný prístup k mnohým špecializovaným úlohám.

Tak, ako sa rozvíja firma, je podporovaný aj aktívny rozvoj našich zamestnancov najmä cez

 • interné či externé školenia a certifikácie
 • postupný rozvoj ich kompetencií a zručností cez teambuildingy a individuálny koučing
 • stanovovanie si osobných cieľov, spätnú väzbu a pravidelné hodnotenie

Väčšina našich pracovníkov u nás preto zostáva pracovať dlhodobo s možnosťou posúvať sa kariérne podľa svojho záujmu.

Neveríte, že práca môže byť príjemná?

V Rudose si na tom zakladáme už od začiatku. Sme rodinná firma a zisk z firmy investujeme nielen do nových technológií a vybavenia, ale aj do rozvoja pracovného prostredia, ktoré dbá na osobné a pracovné potreby ľudí.

Všetky naše procesy, priestory a technologické vybavenie neustále inovujeme tak, aby sme zjednodušovali ľuďom prácu a dávali im možnosť naplno využiť ich schopnosti a nadania. Nedávno sme prerobili vstupné priestory, vybudovali pohodovú kantínu, kde sa spolu stretávame nielen k dobrému jedlu. Kvalitná káva a pitný režim je samozrejmosťou pre každé oddelenie.

Našou spoločnou snahou je, aby práca v Rudose prispievala k celkovej kvalite života jednotlivcov, ich rodín, komunít a regiónu.