Služby- výroba

TPV - technická príprava výroby

TPV je RUDOS-e dôležitou súčasťou a jedným z kľúčových faktorov pre zaistenie konkurencieschopnosti a dlhodobej zákazníckej spokojnosti. Umožňuje ho skúsený tím pracovníkov na oddelení TPV – technickej podpory prípravy, ktorý je zložený z konštruktérov, technológov a kalkulantov. V spolupráci s ostatnými zamestnancami RUDOS-u sme schopní vyriešiť aj tie najkomplikovanejšie zadania.

veza na web

Máme voľné obrábacie kapacity !

Kontaktujte nás
Spoznajte naše služby

PRAVÁ VOĽBA PRE VAŠE PODNIKANIE

Konštrukcia

Oddelenie TPV – technickej prípravy výroby disponuje skúsenými konštruktérmi a programátormi s mnohoročnými skúsenosťami.

  • Návrh nových riešení pre zákazníkov
  • Vlastné návrhy na zmenu konštrukcie
  • Kompletné spracovanie výkresovej dokumentácie

Reverzný inžiniering

Reverzný inžiniering je ideálne riešenie pri procese digitalizácie existujúceho  komponentu a to aj bez toho, aby bola k dispozícii technická dokumentácia

  • Skreslíme Vám produktu na základe vzorky
  • Spracujeme návrh výrobného procesu
  • Po konzultácii navrhneme zlepšenie produktu

Kontrola kvality

Jednou z najvyšších priorít našej spoločnosti je zabezpečiť našim odberateľom maximálnu kvalitu a bezchybnosť nami dodávaných výrobkov.

  • Vlastná 3D kontrola kvality
  • Dodanie meracích protokolov
  • Pravidelne kalibrované meracie prostriedky na všetkých pracoviskách

Fotogaléria TPV