Strojárska výroba

Naše produkty a služby

Manufacture of products

production

Production service

production

Machinery

production

m2 výrobnej plochy

Rokov skúseností

vyrobených produktov za mesiac