Zákazková strojárska výroba

Naše produkty a služby

Strojný park

vyroba

Výroba služby

vyroba

Výroba produkty

vyroba

m2 výrobnej plochy

Rokov skúseností

vyrobených produktov za mesiac