Strojárska výroba

Naše produkty a služby

Strojný park

Výroba

Výroba služby

Výroba

Výroba produkty

Výroba

m2 výrobnej plochy

Rokov skúseností

vyrobených produktov za mesiac