Project Description

Provizórne hradenie slúži na zahradenie horného zhlavia plavebnej komory od hornej vody. Používa sa na vytvorenie suchého doku v plavebnej komore počas rekonštrukčných prác. Hradenie je v zahradenom stave vo zvislej polohe. Po odhradení sa hradenie natočí do horizontálnej polohy (návodnou doskou smerom hore) a ostáva plávať na vodnej hladine. V tejto polohe je hradenie aj skladované.

Dôvodom vyrobenia nového hradenia je požiadavka, aby bola čo najjednoduchšia manipulácia s hradením počas zahradzovania , aby novým hradením bolo možné zahradiť do jednej hodiny od naplavenia hradenia, aby bolo možné zahradzovať už od hladiny +128,200 mnm a aby bola bezpečná zimná prevádzka bez potrebných dodatkových opatrení

Project Details

  • ZákazníkVodohospodárska výstavba
  • Dátum realizácie2016