Úprava stlačeného vzduchu

BEKO Technologies

Spoločnosť BEKO TECHNOLOGIES vyvíja, vyrába a predáva súčasti a systémy pre optimalizáciu kvality stlačeného vzduchu po celom svete. Vďaka komplexnému programu BEKO predstavuje to najlepšie, čo na poli technológie stlačeného vzduchu môžete nájsť. Viac ako 30 rokov BEKO vyvíja, vyrába a predáva vysoko kvalitné a účinné súčasti a systémy pre spracovanie stlačeného vzduchu a kondenzačnú technológiu. V dnešnej dobe BEKO ponúka komplexný program pre všetky požiadavky na spracovanie stlačeného vzduchu.

Portólio úpravy stlačeného vzduchu

Adsorbčné sušiče TRB -40/ -70°C

 • Nevyhrievané od 10m3 - 500m3/min
 • Vyhrievané od 10m3 - 700m3/min
 • HOC sušiče pre bezmazé kompresory

Membránové sušiče

 • TRB -40 do + 15°C
 • Menšie objemové prietoky
 • M Plus, sušička a filter v jednom

Vymrazovacie sušiče TRB +7/ +3°C

 • TRB od +7 do +3°C
 • Rada RA od 20 do 13 200m3/h
 • Úsporná rada RA ECO

Kondenzačná technika

 • Odvádzač kondenzátu Bekomat
 • Separátor voda -oje OWAMAT
 • TRB od +7 do +3°C

Filtrácia stlačeného vzduchu až do 500bar

 • štandardné filtre CLEARPOINT do 50bar
 • Vysokotlaké filtre do 500bar
 • Odlučovače vody CLEARPOINT W

Rozvody stlačeného vzduchu

 • Plastové
 • Hliníkové
 • Oceľové

Fotogaléria

Kontaktujte nás pre konzultácie a vypracovanie cenovej ponuky

Kontaktujte nás

Ďalšie produkty a služby